Visa allt om CLEANAB Aktiebolag
Visa allt om CLEANAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 72 57 61 0 0 63 51 51 73 128
Övrig omsättning - - - 67 73 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 -24 -10 -18 -35 8 -35 -74 -38 8
Resultat efter finansnetto 7 18 -19 1 -12 12 -32 -35 530 20
Årets resultat 6 14 9 1 4 9 2 7 286 14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 264 374 484 289 502 514 325 337 742
Omsättningstillgångar 219 207 143 163 556 822 893 1 193 1 502 605
Tillgångar 473 470 517 647 845 1 325 1 407 1 518 1 838 1 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 427 420 507 597 796 1 192 1 283 1 381 1 474 1 277
Obeskattade reserver 0 0 0 30 30 49 49 84 131 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 50 11 19 19 84 75 53 233 70
Skulder och eget kapital 473 470 517 647 845 1 325 1 407 1 518 1 838 1 348
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 200 400 100 100 100 90
Omsättning 72 57 61 67 73 63 51 51 73 128
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 61 - - 63 51 51 73 128
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 4 6 - 8 5 21 12 10
Rörelseresultat, EBITDA 17 -14 0 -8 -25 19 -24 -63 -27 23
Nettoomsättningförändring 26,32% -6,56% -% -% -100,00% 23,53% 0,00% -30,14% -42,97% -%
Du Pont-modellen 1,48% 4,68% -0,97% -% -% 0,91% -2,35% -2,37% 28,84% 1,48%
Vinstmarginal 9,72% 38,60% -8,20% -% -% 19,05% -64,71% -70,59% 726,03% 15,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 240,28% 275,44% 216,39% -% -% 1 171,43% 1 603,92% 2 235,29% 1 738,36% 417,97%
Soliditet 90,27% 89,36% 98,07% 95,69% 96,82% 92,69% 93,75% 94,96% 85,33% 94,73%
Kassalikviditet 476,09% 414,00% 1 300,00% 857,89% 2 926,32% 978,57% 1 190,67% 2 250,94% 644,64% 864,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...