Visa allt om Aktiebolaget Mistralen
Visa allt om Aktiebolaget Mistralen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 569 4 527 4 305 4 515 4 067 4 077 4 011 3 449 2 549 1 990
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 6
Rörelseresultat (EBIT) 3 360 3 238 3 208 3 346 2 852 2 709 2 771 2 124 1 047 700
Resultat efter finansnetto 1 857 1 488 1 486 1 650 1 348 1 871 1 934 780 389 231
Årets resultat 57 1 938 286 805 1 998 821 599 0 0 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 721 41 156 40 728 40 101 39 462 37 336 36 749 35 657 30 771 20 837
Omsättningstillgångar 648 5 526 4 721 2 792 1 634 577 216 121 280 3 702
Tillgångar 42 369 46 682 45 449 42 893 41 096 37 913 36 965 35 778 31 051 24 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 026 11 969 10 032 9 745 8 940 6 942 6 121 5 522 5 522 5 522
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 295 314 314
Långfristiga skulder 24 149 25 906 25 306 29 662 28 855 25 543 25 919 22 684 22 596 15 216
Kortfristiga skulder 6 194 8 807 10 111 3 486 3 301 5 428 4 925 7 277 2 619 3 487
Skulder och eget kapital 42 369 46 682 45 449 42 893 41 096 37 913 36 965 35 778 31 051 24 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 28 28 28 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 9 9 9 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 569 4 527 4 305 4 515 4 067 4 077 4 011 3 449 2 556 1 996
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 4 011 3 449 2 549 1 990
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 37 38 38 44
Rörelseresultat, EBITDA 3 684 3 556 3 416 3 553 3 048 2 902 2 964 2 271 1 095 749
Nettoomsättningförändring 0,93% 5,16% -4,65% 11,02% -0,25% 1,65% 16,29% 35,31% 28,09% -%
Du Pont-modellen 7,93% 6,94% 7,06% 7,80% 6,94% 7,15% 7,50% 5,94% 3,37% 2,85%
Vinstmarginal 73,56% 71,55% 74,52% 74,11% 70,15% 66,45% 69,09% 61,58% 41,07% 35,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -121,38% -72,48% -125,20% -15,37% -40,99% -118,98% -117,40% -207,48% -91,76% 10,80%
Soliditet 28,38% 25,64% 22,07% 22,72% 21,75% 18,31% 16,56% 15,43% 17,78% 22,50%
Kassalikviditet 10,46% 62,75% 46,69% 80,09% 49,50% 10,63% 4,39% 1,66% 10,54% 106,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...