Visa allt om Revexa Revision Väst Aktiebolag
Visa allt om Revexa Revision Väst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 23 45 54 1 064 2 605 40 39 871 775 0
Årets resultat 18 35 42 1 047 2 577 29 29 869 775 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 193 193 193 193 193 193 193 3 275 3 700 2 925
Omsättningstillgångar 2 680 3 145 3 118 3 252 3 709 3 864 4 126 1 006 0 0
Tillgångar 2 873 3 338 3 311 3 445 3 902 4 057 4 319 4 280 3 700 2 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 413 3 338 3 303 3 411 3 864 4 037 4 308 4 279 3 700 2 925
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 460 0 8 33 38 21 12 2 0 0
Skulder och eget kapital 2 873 3 338 3 311 3 445 3 902 4 057 4 319 4 280 3 700 2 925
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 0 150 0 140 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 83,99% 100,00% 99,76% 99,01% 99,03% 99,51% 99,75% 99,98% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 582,61% -% 38 975,00% 9 854,55% 9 760,53% 18 400,00% 34 383,33% 50 300,00% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...