Visa allt om Cloetta AB
Visa allt om Cloetta AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 5 674 000 5 313 000 4 893 000 4 859 000 987 000 1 061 000 1 184 000 838 000
Övrig omsättning - 5 000 12 000 13 000 10 000 6 000 37 000 6 000
Rörelseresultat (EBIT) 671 000 577 000 418 000 125 000 27 000 35 000 0 -84 000
Resultat efter finansnetto 493 000 338 000 210 000 -140 000 26 000 31 000 -1 000 -81 000
Årets resultat 386 000 242 000 264 000 -73 000 18 000 22 000 6 000 -85 000
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 737 000 7 738 000 7 091 000 7 306 000 594 000 605 000 606 000 545 000
Omsättningstillgångar 2 022 000 2 224 000 1 898 000 2 034 000 500 000 511 000 507 000 617 000
Tillgångar 9 759 000 9 962 000 8 989 000 9 340 000 1 094 000 1 116 000 1 113 000 1 162 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 344 000 4 048 000 3 747 000 3 326 000 739 000 733 000 711 000 707 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 521 000 446 000 542 000 0 0 85 000 198 000
Långfristiga skulder 3 708 000 3 679 000 3 516 000 3 343 000 206 000 205 000 138 000 0
Kortfristiga skulder 1 707 000 1 714 000 1 280 000 2 129 000 149 000 178 000 179 000 257 000
Skulder och eget kapital 9 759 000 9 962 000 8 989 000 9 340 000 1 094 000 1 116 000 1 113 000 1 162 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 44 000 31 000 36 000 43 000 15 000 12 000 15 000 7 000
Varav tantiem till styrelse & VD 16 000 1 000 11 000 19 000 - 0 2 000 1 000
Löner till övriga anställda 841 000 799 000 892 000 831 000 142 000 148 000 155 000 104 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 320 000 303 000 307 000 307 000 72 000 73 000 98 000 50 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 674 000 5 318 000 4 905 000 4 872 000 997 000 1 067 000 1 221 000 844 000
Nyckeltal
Antal anställda 2 583 2 533 2 472 2 579 437 452 464 503
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 197 2 098 1 979 1 884 2 259 2 347 2 552 1 666
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 447 500 458 524 515 578 320
Rörelseresultat, EBITDA 902 000 778 000 595 000 291 000 82 000 85 000 46 000 -19 000
Nettoomsättningförändring 6,79% 8,58% 0,70% 392,30% -6,97% -10,39% 41,29% -%
Du Pont-modellen 6,94% 5,83% 4,92% 1,61% 3,02% 3,41% 0,45% -6,63%
Vinstmarginal 11,93% 10,94% 9,03% 3,09% 3,34% 3,58% 0,42% -9,19%
Bruttovinstmarginal 38,97% 37,42% 37,03% 35,03% 30,80% 31,01% 28,38% 28,64%
Rörelsekapital/omsättning 5,55% 9,60% 12,63% -1,96% 35,56% 31,39% 27,70% 42,96%
Soliditet 44,51% 40,63% 41,68% 35,61% 67,55% 65,68% 63,88% 60,84%
Kassalikviditet 72,41% 79,99% 85,94% 59,23% 261,07% 205,62% 217,88% 180,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 88 000 88 000 86 000 72 000 26 000 35 000 39 000 0 0 0
Övrig omsättning - - 12 000 - 5 000 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 000 -16 000 -26 000 -40 000 6 000 3 000 -3 000 -1 000 0 0
Resultat efter finansnetto -57 000 -63 000 -79 000 -90 000 5 000 1 000 76 000 -1 000 0 0
Årets resultat 2 000 -19 000 2 000 0 2 000 0 76 000 -700 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 307 000 5 184 000 5 157 000 4 633 000 550 000 544 000 543 000 550 800 100 100
Omsättningstillgångar 90 000 62 000 89 000 156 000 82 000 101 000 98 000 33 400 0 0
Tillgångar 5 397 000 5 246 000 5 246 000 4 789 000 632 000 645 000 641 000 584 200 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 218 000 4 205 000 4 221 000 4 216 000 592 000 602 000 602 000 528 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 000 2 000 1 000 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 8 800 0 0
Långfristiga skulder 1 125 000 1 001 000 988 000 343 000 24 000 29 000 26 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 000 39 000 36 000 230 000 11 000 12 000 12 000 47 300 0 0
Skulder och eget kapital 5 397 000 5 246 000 5 246 000 4 789 000 632 000 645 000 641 000 584 200 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 27 000 15 000 20 000 18 000 7 000 7 000 11 000 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 10 000 2 000 7 000 0 - 0 1 000 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 3 000 1 000 2 000 1 000 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 11 000 9 000 12 000 13 000 6 000 7 000 15 000 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 30 399 18 089 0 4 297 0 0
Omsättning 88 000 88 000 98 000 72 000 31 000 35 000 39 000 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 4 6 7 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 600 17 600 17 200 12 000 6 500 5 833 5 571 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 600 4 800 6 400 5 667 3 500 2 667 3 857 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -25 000 -16 000 -26 000 -40 000 6 000 3 000 -3 000 -1 000 0 0
Nettoomsättningförändring 0,00% 2,33% 19,44% 176,92% -25,71% -10,26% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,20% 0,13% -0,30% -0,71% 1,27% 0,47% 12,17% -% -% -%
Vinstmarginal -12,50% 7,95% -18,60% -47,22% 30,77% 8,57% 200,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 97,14% 97,44% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 42,05% 26,14% 61,63% -102,78% 273,08% 254,29% 220,51% -% -% -%
Soliditet 78,15% 80,16% 80,46% 88,04% 94,14% 93,56% 94,03% 90,40% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 169,81% 158,97% 247,22% 67,83% 745,45% 841,67% 816,67% 70,61% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...