Visa allt om Mats Radholm Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om Mats Radholm Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 488 2 186 2 343 1 861 1 866 1 632 999 997 795 962
Övrig omsättning - 1 29 69 17 45 113 7 9 4
Rörelseresultat (EBIT) 325 290 137 -5 70 198 1 58 3 -65
Resultat efter finansnetto 329 291 142 -3 69 198 -1 55 0 -66
Årets resultat 247 155 100 -4 49 145 -2 53 0 -66
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 57 0 0 0 0 3 7 11 34
Omsättningstillgångar 1 037 747 1 161 890 708 662 395 413 235 229
Tillgångar 1 082 803 1 161 890 708 662 398 420 246 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 306 201 101 156 247 102 104 51 51
Obeskattade reserver 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 590 410 960 789 553 416 296 316 195 213
Skulder och eget kapital 1 082 803 1 161 890 708 662 398 420 246 263
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 360 388 357 240 228 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 790 785 712 752 351 225 118 123 119 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 328 278 355 331 217 178 148 115 101 87
Utdelning till aktieägare 300 150 50 0 50 140 0 0 0 0
Omsättning 2 488 2 187 2 372 1 930 1 883 1 677 1 112 1 004 804 966
Nyckeltal
Antal anställda 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 829 - 781 620 622 544 333 332 265 321
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 - 464 389 377 285 234 205 170 165
Rörelseresultat, EBITDA 337 292 137 -5 70 201 4 62 27 -10
Nettoomsättningförändring 13,82% -6,70% 25,90% -0,27% 14,34% 63,36% 0,20% 25,41% -17,36% -%
Du Pont-modellen 30,50% 36,61% 12,49% 0,00% 9,89% 30,06% 0,25% 13,81% 1,22% -24,71%
Vinstmarginal 13,26% 13,45% 6,19% 0,00% 3,75% 12,19% 0,10% 5,82% 0,38% -6,76%
Bruttovinstmarginal 73,55% 76,44% 100,00% 100,00% 75,94% 73,96% 74,77% 84,45% 85,53% 84,72%
Rörelsekapital/omsättning 17,97% 15,42% 8,58% 5,43% 8,31% 15,07% 9,91% 9,73% 5,03% 1,66%
Soliditet 43,59% 46,66% 17,31% 11,35% 22,03% 37,31% 25,63% 24,76% 20,73% 19,39%
Kassalikviditet 175,76% 182,20% 120,94% 112,80% 128,03% 159,13% 133,45% 130,70% 120,51% 107,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...