Visa allt om Aktiebolaget KENNYETT
Visa allt om Aktiebolaget KENNYETT

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 225 8 891 8 964 8 810 8 454 8 136 8 836 7 991 9 768 7 443
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 526 1 324 3 550 3 772 -1 731 2 040 4 253 3 734 -841 2 383
Resultat efter finansnetto 956 384 2 081 1 821 -3 575 -276 1 438 -14 993 -834 173
Årets resultat 480 1 299 1 874 1 176 305 -184 1 266 -13 041 -153 316
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 800 61 359 62 002 62 645 63 290 63 933 64 465 65 086 76 220 76 709
Omsättningstillgångar 4 059 7 179 5 670 3 333 2 523 3 793 1 308 1 508 4 109 7 050
Tillgångar 64 859 68 538 67 672 65 978 65 813 67 726 65 773 66 594 80 329 83 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 455 5 975 4 675 2 802 1 626 1 320 1 504 238 6 226 436
Obeskattade reserver 277 0 1 325 1 689 1 331 2 150 2 242 2 146 3 689 2 975
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 416 46 692 47 848 58 244 59 519 60 745 59 575 61 557 65 234 59 965
Kortfristiga skulder 13 711 15 871 13 824 3 243 3 337 3 511 2 452 2 653 5 180 20 383
Skulder och eget kapital 64 859 68 538 67 672 65 978 65 813 67 726 65 773 66 594 80 329 83 759
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
Omsättning 8 225 8 891 8 964 8 810 8 454 8 136 8 836 7 991 9 768 7 443
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 084 1 967 4 193 4 415 -1 088 2 683 4 874 4 267 -352 2 875
Nettoomsättningförändring -7,49% -0,81% 1,75% 4,21% 3,91% -7,92% 10,57% -18,19% 31,24% -%
Du Pont-modellen 2,47% 1,98% 5,27% 5,74% -1,06% 3,02% 6,47% -16,81% 3,51% 3,06%
Vinstmarginal 19,44% 15,24% 39,76% 43,01% -8,24% 25,17% 48,19% -140,11% 28,85% 34,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -117,35% -97,76% -90,96% 1,02% -9,63% 3,47% -12,95% -14,33% -10,96% -179,13%
Soliditet 10,29% 8,72% 8,44% 6,13% 3,96% 4,29% 4,80% 2,68% 11,06% 3,08%
Kassalikviditet 29,60% 45,23% 41,02% 102,78% 75,61% 108,03% 53,34% 56,84% 79,32% 34,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...