Visa allt om Indus Modul Aktiebolag
Visa allt om Indus Modul Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 3 117 3 363 2 800 4 095 6 359 3 239 2 959 3 336 3 347 4 936
Övrig omsättning - - - - - 267 - - 536 -
Rörelseresultat (EBIT) -58 -1 934 374 1 959 2 980 2 065 1 819 1 928 2 299 2 382
Resultat efter finansnetto -74 -1 945 242 1 786 2 875 2 086 1 589 1 395 1 565 1 410
Årets resultat 193 -1 766 134 1 284 2 119 1 589 1 137 1 615 1 192 457
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 407 6 487 3 407 3 212 4 031 4 868 5 272 8 532 9 593 22 717
Omsättningstillgångar 3 709 3 043 10 078 10 012 10 549 7 132 6 555 5 842 8 226 6 324
Tillgångar 9 116 9 530 13 484 13 224 14 580 12 001 11 827 14 374 17 819 29 042
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 299 7 125 9 031 9 024 7 866 5 845 4 348 3 381 1 766 575
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 687 1 089 1 270 1 344 1 364 1 348 1 378 1 418 1 495 1 668
Långfristiga skulder 265 492 208 1 350 1 223 1 043 2 590 6 000 6 300 14 737
Kortfristiga skulder 865 824 2 975 1 506 4 126 3 765 3 511 3 575 8 258 12 063
Skulder och eget kapital 9 116 9 530 13 484 13 224 14 580 12 001 11 827 14 374 17 819 29 042
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 117 3 363 2 800 4 095 6 359 3 506 2 959 3 336 3 883 4 936
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 363 2 800 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 120 120 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 069 -787 1 276 2 778 3 860 2 921 2 690 3 186 3 504 3 166
Nettoomsättningförändring -7,31% 20,11% -31,62% -35,60% 96,33% 9,46% -11,30% -0,33% -32,19% -%
Du Pont-modellen -0,58% -20,28% 3,77% 14,84% 20,44% 18,34% 16,52% 13,84% 12,98% 8,43%
Vinstmarginal -1,70% -57,48% 18,18% 47,91% 46,86% 67,95% 66,04% 59,62% 69,11% 49,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 83,35% 71,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,24% 65,98% 253,68% 207,72% 101,01% 103,95% 102,87% 67,96% -0,96% -116,27%
Soliditet 80,07% 74,76% 66,98% 68,24% 53,95% 48,70% 36,76% 23,52% 9,91% 1,98%
Kassalikviditet 428,79% 369,30% 338,76% 664,81% 239,14% 189,43% 186,70% 163,41% 99,61% 52,42%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 166 115 80 480 480 480 480 557 400 480
Övrig omsättning 1 427 1 638 747 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 281 1 346 742 -1 285 308 308 290 510 368 441
Resultat efter finansnetto 1 282 1 342 723 -342 160 132 201 -133 -900 -1 917
Årets resultat 913 1 219 973 -342 300 1 176 1 869 523 58 -533
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 441 477 150 150 150 150 150 730 700 2 200
Omsättningstillgångar 7 572 7 254 6 947 7 040 10 165 9 079 6 836 4 739 5 650 7 687
Tillgångar 8 013 7 732 7 097 7 190 10 315 9 229 6 986 5 469 6 350 9 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 449 5 691 4 627 3 803 4 286 4 113 3 063 1 048 617 728
Obeskattade reserver 1 520 1 995 2 145 2 595 2 595 2 395 1 805 950 450 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 264 492 208 1 350 1 223 1 043 2 590 6 000
Kortfristiga skulder 44 46 60 300 3 226 1 371 894 2 428 2 693 3 158
Skulder och eget kapital 8 013 7 732 7 097 7 190 10 315 9 229 6 986 5 469 6 350 9 887
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 120 120 0 120 120 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 155 155 150 140 127 127 120 92 170
Omsättning 1 593 1 753 827 480 480 480 480 557 400 480
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 166 115 - 480 480 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 120 120 - 120 120 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 317 1 382 742 -1 285 308 308 290 510 368 441
Nettoomsättningförändring 44,35% 43,75% -83,33% 0,00% 0,00% 0,00% -13,82% 39,25% -16,67% -%
Du Pont-modellen 16,00% 17,46% 10,50% -4,59% 4,14% 3,34% 4,15% -0,33% -8,63% -13,54%
Vinstmarginal 772,29% 1 173,91% 931,25% -68,75% 88,96% 64,17% 60,42% -3,23% -137,00% -278,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 534,94% 6 267,83% 8 608,75% 1 404,17% 1 445,62% 1 605,83% 1 237,92% 414,90% 739,25% 943,54%
Soliditet 95,28% 93,73% 88,77% 79,49% 60,09% 63,69% 62,89% 31,67% 14,82% 7,36%
Kassalikviditet 17 209,09% 15 769,57% 11 578,33% 2 346,67% 315,10% 662,22% 764,65% 195,18% 209,80% 243,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...