Visa allt om Slutplattan TEMRA 98791 AB
Visa allt om Slutplattan TEMRA 98791 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 79 482 528 527 516 501 494 516 482 441
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -87 13 68 23 -10 3 -7 31 2 -19
Resultat efter finansnetto -87 14 69 23 -9 3 -7 32 3 -18
Årets resultat -87 11 54 21 -9 3 -7 32 3 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 3 5 2 3 4 5 2
Omsättningstillgångar 138 384 378 419 402 410 411 411 354 346
Tillgångar 138 384 379 422 408 412 413 415 360 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 204 193 139 118 127 124 131 98 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 180 186 283 290 285 289 284 261 253
Skulder och eget kapital 138 384 379 422 408 412 413 415 360 348
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 102 307 308 305 287 281 278 271 262 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 10 32 32 78 118 106 109 105 102 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 482 528 527 516 501 494 516 482 441
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 482 528 527 516 501 494 516 482 441
Personalkostnader per anställd (tkr) - 344 340 378 406 387 386 375 364 348
Rörelseresultat, EBITDA -87 14 70 23 -8 4 -6 32 4 -18
Nettoomsättningförändring -83,61% -8,71% 0,19% 2,13% 2,99% 1,42% -4,26% 7,05% 9,30% -%
Du Pont-modellen -63,04% 3,65% 18,21% 5,45% -2,45% 0,73% -1,69% 7,71% 0,83% -5,17%
Vinstmarginal -110,13% 2,90% 13,07% 4,36% -1,94% 0,60% -1,42% 6,20% 0,62% -4,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 148,10% 42,32% 36,36% 25,81% 21,71% 24,95% 24,70% 24,61% 19,29% 21,09%
Soliditet 84,78% 53,12% 50,92% 32,94% 28,92% 30,83% 30,02% 31,57% 27,22% 27,30%
Kassalikviditet 657,14% 213,33% 203,23% 148,06% 138,62% 143,86% 142,21% 144,72% 135,63% 136,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...