Visa allt om JOLIAN Konsult Aktiebolag
Visa allt om JOLIAN Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 11 0 0 662 924
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -670 -399 -325 -261 -223 -259 -299 -380 -257 353
Resultat efter finansnetto 1 639 21 218 1 058 -892 284 -30 -772 477 761
Årets resultat 959 42 199 1 050 -797 440 165 -862 215 418
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 160 6 451 4 633 4 253 4 255 2 758 11 2 440 2 475 162
Omsättningstillgångar 6 849 5 071 7 041 7 315 6 406 8 947 11 581 9 343 10 224 12 682
Tillgångar 17 009 11 522 11 674 11 568 10 661 11 705 11 592 11 783 12 698 12 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 225 11 422 11 536 11 487 10 580 11 505 11 192 11 147 12 101 11 975
Obeskattade reserver 437 28 61 50 50 167 322 538 491 356
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 0 0 0 0 0 0 0 20 115
Kortfristiga skulder 347 72 77 31 31 35 77 97 87 398
Skulder och eget kapital 17 009 11 522 11 674 11 568 10 661 11 705 11 592 11 783 12 698 12 844
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 120 0 0 98 133 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 180 180 120 0 120 90 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 113 57 57 38 38 38 47 50 44 25
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 0 0 0 0 0 11 0 0 662 924
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 11 - - 662 924
Personalkostnader per anställd (tkr) 237 237 257 160 158 167 137 148 176 125
Rörelseresultat, EBITDA -670 -399 -322 -258 -220 -256 -296 -340 -220 363
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -28,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 3,57% -% -% 3,84% 6,27%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 3 800,00% -% -% 73,56% 87,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 81 018,18% -% -% 1 531,27% 1 329,44%
Soliditet 73,88% 99,32% 99,23% 99,62% 99,59% 99,34% 98,60% 97,89% 98,08% 95,23%
Kassalikviditet 1 973,78% 7 043,06% 9 144,16% 23 596,77% 20 664,52% 25 562,86% 15 040,26% 9 631,96% 11 751,72% 3 186,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...