Visa allt om Neue AB
Visa allt om Neue AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 672 2 463 945 5 169 1 390 408 48 47 44 32
Övrig omsättning 50 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -405 -76 -571 777 79 66 24 24 24 5
Resultat efter finansnetto -405 -97 -571 777 78 66 24 24 23 4
Årets resultat -405 -97 -373 423 57 56 38 17 16 3
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 67 68 80 42 32 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 468 961 1 189 3 423 646 382 251 280 262 259
Tillgångar 500 1 028 1 256 3 503 688 414 251 280 262 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 57 154 606 244 187 221 223 206 190
Obeskattade reserver 0 0 0 198 0 0 10 38 38 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 148 971 1 102 2 698 444 227 20 20 19 32
Skulder och eget kapital 500 1 028 1 256 3 503 688 414 251 280 262 259
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 891 435 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 449 0 0 438 300 123 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 155 279 137 130 94 39 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 143 20 0 0 0 0 0
Omsättning 722 2 463 945 5 169 1 390 408 48 47 44 32
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 672 2 463 945 5 169 1 390 408 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 605 1 200 589 584 403 162 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -370 -41 -543 802 92 74 24 24 24 5
Nettoomsättningförändring -72,72% 160,63% -81,72% 271,87% 240,69% 750,00% 2,13% 6,82% 37,50% -%
Du Pont-modellen -81,00% -7,39% -45,46% 22,18% 11,48% 15,94% 9,96% 8,93% 9,16% 1,93%
Vinstmarginal -60,27% -3,09% -60,42% 15,03% 5,68% 16,18% 52,08% 53,19% 54,55% 15,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,62% -0,41% 9,21% 14,03% 14,53% 37,99% 481,25% 553,19% 552,27% 709,38%
Soliditet 10,40% 5,54% 12,26% 21,47% 35,47% 45,17% 90,92% 89,41% 89,07% 83,92%
Kassalikviditet 316,22% 98,97% 107,89% 126,87% 145,50% 168,28% 1 255,00% 1 400,00% 1 378,95% 809,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...