Visa allt om J.H. Appelqvist Aktiebolag
Visa allt om J.H. Appelqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 486 4 006 5 589 5 601 6 945 5 741 4 648 7 073 6 484 5 452
Övrig omsättning - - - - - 57 - 65 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 232 614 481 560 891 762 310 412 983 423
Resultat efter finansnetto 168 538 433 569 896 754 298 403 955 391
Årets resultat 137 338 335 367 511 345 277 280 450 175
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 712 4 934 5 096 1 824 2 026 1 410 1 635 2 086 2 235 2 324
Omsättningstillgångar 3 227 2 915 3 022 3 216 3 128 3 195 2 420 2 176 2 221 1 641
Tillgångar 7 939 7 849 8 117 5 040 5 154 4 605 4 055 4 262 4 456 3 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 568 2 531 2 393 2 208 2 141 1 930 1 785 1 708 1 628 1 377
Obeskattade reserver 1 129 1 139 1 080 1 110 1 080 980 760 846 852 553
Avsättningar (tkr) 949 894 804 710 610 410 260 260 260 218
Långfristiga skulder 2 635 2 802 2 958 4 124 244 364 484 604 664
Kortfristiga skulder 658 483 882 1 008 1 199 1 041 886 964 1 112 1 152
Skulder och eget kapital 7 939 7 849 8 117 5 040 5 154 4 605 4 055 4 262 4 456 3 965
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 833 795 809 781 772 807
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 829 1 029 2 007 2 061 1 637 1 235 1 100 2 236 1 669 1 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 329 420 714 734 873 596 579 1 081 821 643
Utdelning till aktieägare 100 100 200 150 300 300 200 100 200 200
Omsättning 3 486 4 006 5 589 5 601 6 945 5 798 4 648 7 138 6 492 5 452
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 7 7 8 7 7 13 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 162 1 335 798 800 868 820 664 544 648 682
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 521 394 402 432 405 359 319 331 342
Rörelseresultat, EBITDA 534 925 800 914 1 433 1 230 926 978 1 513 852
Nettoomsättningförändring -12,98% -28,32% -0,21% -19,35% 20,97% 23,52% -34,29% 9,08% 18,93% -%
Du Pont-modellen 2,93% 7,86% 6,00% 11,45% 17,62% 16,57% 7,69% 10,39% 22,40% 10,72%
Vinstmarginal 6,68% 15,40% 8,71% 10,30% 13,07% 13,29% 6,71% 6,26% 15,39% 7,80%
Bruttovinstmarginal 75,90% 83,65% 85,65% 86,41% 86,72% 85,11% 88,66% 87,02% 86,81% 81,49%
Rörelsekapital/omsättning 73,69% 60,71% 38,29% 39,42% 27,78% 37,52% 33,00% 17,14% 17,10% 8,97%
Soliditet 43,44% 43,57% 39,86% 60,04% 56,98% 57,60% 57,83% 54,37% 50,30% 44,77%
Kassalikviditet 434,19% 531,06% 300,11% 292,56% 239,87% 277,52% 239,05% 191,60% 166,01% 116,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...