Visa allt om Kontorsleverantören i Östergötland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 915 1 144 1 279 1 473 1 836 2 096 2 110 2 255 2 270 2 187
Övrig omsättning - 70 - - 26 - - 8 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 21 -23 -63 -8 14 14 -6 23 -14
Resultat efter finansnetto 10 22 -15 -65 -9 12 11 -7 21 -17
Årets resultat 10 14 -15 -58 2 2 3 -8 8 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 56 65 65 65 65 63 66 68
Omsättningstillgångar 343 350 264 285 432 476 597 435 466 510
Tillgångar 343 351 320 350 497 541 662 498 532 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 211 197 212 270 268 267 264 294 286
Obeskattade reserver 8 8 0 0 7 23 18 15 15 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 114 131 123 139 221 250 377 219 222 283
Skulder och eget kapital 343 351 320 350 497 541 662 498 532 578
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 352 372 372 456 452 404
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 190 246 200 292 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 74 96 89 117 138 149 148 181 165 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Omsättning 915 1 214 1 279 1 473 1 862 2 096 2 110 2 263 2 287 2 187
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 458 572 640 737 918 - 1 055 1 128 1 135 1 094
Personalkostnader per anställd (tkr) 136 178 153 212 252 - 266 325 314 277
Rörelseresultat, EBITDA 9 21 -23 -63 -8 14 14 -3 26 -11
Nettoomsättningförändring -20,02% -10,56% -13,17% -19,77% -12,40% -0,66% -6,43% -0,66% 3,80% -%
Du Pont-modellen 2,92% 6,27% -3,44% -17,43% -1,21% 2,59% 2,11% -0,60% 4,51% -2,08%
Vinstmarginal 1,09% 1,92% -0,86% -4,14% -0,33% 0,67% 0,66% -0,13% 1,06% -0,55%
Bruttovinstmarginal 44,59% 45,02% 42,61% 42,70% 40,74% 40,22% 40,24% 42,35% 41,72% 38,04%
Rörelsekapital/omsättning 25,03% 19,14% 11,02% 9,91% 11,49% 10,78% 10,43% 9,58% 10,75% 10,38%
Soliditet 66,25% 61,89% 61,56% 60,57% 55,36% 52,67% 42,34% 55,18% 57,29% 50,73%
Kassalikviditet 285,09% 245,80% 177,24% 169,78% 158,82% 157,20% 114,32% 156,16% 163,51% 136,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...