Visa allt om Kontorsleverantören i Östergötland Aktiebolag
Visa allt om Kontorsleverantören i Östergötland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 726 915 1 144 1 279 1 473 1 836 2 096 2 110 2 255 2 270
Övrig omsättning 30 - 70 - - 26 - - 8 17
Rörelseresultat (EBIT) -13 9 21 -23 -63 -8 14 14 -6 23
Resultat efter finansnetto -13 10 22 -15 -65 -9 12 11 -7 21
Årets resultat -4 10 14 -15 -58 2 2 3 -8 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 56 65 65 65 65 63 66
Omsättningstillgångar 329 343 350 264 285 432 476 597 435 466
Tillgångar 329 343 351 320 350 497 541 662 498 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 221 211 197 212 270 268 267 264 294
Obeskattade reserver 0 8 8 0 0 7 23 18 15 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 114 131 123 139 221 250 377 219 222
Skulder och eget kapital 329 343 351 320 350 497 541 662 498 532
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 352 372 372 456 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 208 190 246 200 292 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 73 74 96 89 117 138 149 148 181 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Omsättning 756 915 1 214 1 279 1 473 1 862 2 096 2 110 2 263 2 287
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 363 458 572 640 737 918 - 1 055 1 128 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) 150 136 178 153 212 252 - 266 325 314
Rörelseresultat, EBITDA -13 9 21 -23 -63 -8 14 14 -3 26
Nettoomsättningförändring -20,66% -20,02% -10,56% -13,17% -19,77% -12,40% -0,66% -6,43% -0,66% -%
Du Pont-modellen -3,65% 2,92% 6,27% -3,44% -17,43% -1,21% 2,59% 2,11% -0,60% 4,51%
Vinstmarginal -1,65% 1,09% 1,92% -0,86% -4,14% -0,33% 0,67% 0,66% -0,13% 1,06%
Bruttovinstmarginal 48,07% 44,59% 45,02% 42,61% 42,70% 40,74% 40,22% 40,24% 42,35% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 29,89% 25,03% 19,14% 11,02% 9,91% 11,49% 10,78% 10,43% 9,58% 10,75%
Soliditet 65,96% 66,25% 61,89% 61,56% 60,57% 55,36% 52,67% 42,34% 55,18% 57,29%
Kassalikviditet 287,50% 285,09% 245,80% 177,24% 169,78% 158,82% 157,20% 114,32% 156,16% 163,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...