Visa allt om Axelsson & Anderssons Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 894 2 493 2 931 2 638 2 973 3 128 2 396 3 169 3 027 2 794
Övrig omsättning - - - - - - - - 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 180 2 114 208 343 395 -237 101 -95 -310
Resultat efter finansnetto 2 881 742 2 051 1 907 1 325 1 571 754 1 335 1 554 496
Årets resultat 1 698 406 1 200 1 052 958 1 187 553 982 1 118 357
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 615 8 941 8 452 6 858 5 395 4 218 3 809 3 286 2 760 2 244
Omsättningstillgångar 664 483 387 297 330 1 045 228 443 226 398
Tillgångar 12 279 9 424 8 839 7 155 5 724 5 264 4 036 3 729 2 986 2 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 774 8 076 7 669 6 470 5 417 4 459 3 272 2 719 1 737 619
Obeskattade reserver 1 888 1 188 988 478 0 0 42 42 42 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 617 160 182 208 306 804 722 967 1 207 1 980
Skulder och eget kapital 12 279 9 424 8 839 7 155 5 724 5 264 4 036 3 729 2 986 2 641
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 514 511 500 600 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 576 576 570 550 523 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 338 338 334 319 262 319 314 289 279 281
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 894 2 493 2 931 2 638 2 973 3 128 2 396 3 169 3 051 2 794
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 894 2 493 2 931 2 638 2 973 3 128 2 396 3 169 3 027 2 794
Personalkostnader per anställd (tkr) 923 914 904 869 785 833 825 789 879 835
Rörelseresultat, EBITDA 204 102 214 308 443 471 -237 101 -95 -310
Nettoomsättningförändring 16,09% -14,94% 11,11% -11,27% -4,96% 30,55% -24,39% 4,69% 8,34% -%
Du Pont-modellen 23,45% 7,87% 23,22% 26,68% 23,17% 29,88% 18,86% 35,83% 52,08% 19,05%
Vinstmarginal 99,52% 29,76% 70,01% 72,37% 44,60% 50,29% 31,76% 42,16% 51,37% 18,00%
Bruttovinstmarginal 39,60% 41,48% 38,69% 45,26% 41,61% 42,20% 25,04% 28,56% 25,97% 23,98%
Rörelsekapital/omsättning 1,62% 12,96% 6,99% 3,37% 0,81% 7,70% -20,62% -16,54% -32,41% -56,62%
Soliditet 91,59% 95,53% 95,48% 95,35% 94,64% 84,71% 81,84% 73,73% 59,18% 24,58%
Kassalikviditet 107,62% 301,88% 212,64% 142,79% 107,84% 129,98% 31,58% 45,81% 18,72% 20,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...