Visa allt om Hotel & Café Victoria i Skellefteå AB
Visa allt om Hotel & Café Victoria i Skellefteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 458 5 726 5 059 5 177 4 030 4 201 3 312 3 235 3 440 3 343
Övrig omsättning - 158 50 4 21 - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 546 -39 37 -59 8 -14 133 211 76
Resultat efter finansnetto 12 520 -63 14 -71 5 -15 131 210 70
Årets resultat 2 419 3 3 3 35 31 99 97 73
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 448 539 568 513 146 61 110 172 205
Omsättningstillgångar 1 021 1 097 630 510 479 515 1 093 1 086 1 013 1 080
Tillgångar 1 378 1 545 1 169 1 078 992 661 1 153 1 196 1 186 1 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 586 167 165 162 159 425 494 495 497
Obeskattade reserver 0 0 23 95 91 171 220 282 290 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 217 289 282 266 97 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 671 741 690 536 473 234 509 420 400 557
Skulder och eget kapital 1 378 1 545 1 169 1 078 992 661 1 153 1 196 1 186 1 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 357 339 341 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 951 1 735 1 607 1 834 1 345 1 145 700 627 631 628
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 736 677 613 644 470 400 360 349 331 290
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 300 100 100 100
Omsättning 5 458 5 884 5 109 5 181 4 051 4 201 3 332 3 235 3 440 3 343
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 8 6 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 780 818 723 647 672 1 050 662 647 688 669
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 348 320 313 306 390 283 265 260 245
Rörelseresultat, EBITDA 123 637 46 109 -9 52 35 185 272 167
Nettoomsättningförändring -4,68% 13,18% -2,28% 28,46% -4,07% -% 2,38% -5,96% 2,90% -%
Du Pont-modellen 2,32% 35,34% -3,34% 3,43% -5,85% 1,21% -1,21% 11,20% 17,88% 5,91%
Vinstmarginal 0,59% 9,54% -0,77% 0,71% -1,44% 0,19% -0,42% 4,14% 6,16% 2,27%
Bruttovinstmarginal 81,71% 81,31% 79,28% 80,86% 81,99% 74,63% 73,34% 73,94% 76,13% 69,64%
Rörelsekapital/omsättning 6,41% 6,22% -1,19% -0,50% 0,15% 6,69% 17,63% 20,59% 17,82% 15,64%
Soliditet 42,74% 37,93% 15,82% 21,80% 23,09% 43,12% 50,92% 58,28% 59,34% 51,56%
Kassalikviditet 137,56% 132,52% 78,55% 82,46% 87,32% 217,09% 205,70% 248,33% 241,00% 186,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...