Visa allt om Hotel & Café Victoria i Skellefteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 5 726 5 059 5 177 4 030 4 201 3 312 3 235 3 440 3 343 3 592
Övrig omsättning 158 50 4 21 - 20 - - - 64
Rörelseresultat (EBIT) 546 -39 37 -59 8 -14 133 211 76 -
Resultat efter finansnetto 520 -63 14 -71 5 -15 131 210 70 -
Årets resultat 419 3 3 3 35 31 99 97 73 -
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 448 539 568 513 146 61 110 172 205 125
Omsättningstillgångar 1 097 630 510 479 515 1 093 1 086 1 013 1 080 1 181
Tillgångar 1 545 1 169 1 078 992 661 1 153 1 196 1 186 1 285 1 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 586 167 165 162 159 425 494 495 497 495
Obeskattade reserver 0 23 95 91 171 220 282 290 230 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 217 289 282 266 97 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 741 690 536 473 234 509 420 400 557 544
Skulder och eget kapital 1 545 1 169 1 078 992 661 1 153 1 196 1 186 1 285 1 306
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 357 339 341 280 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 735 1 607 1 834 1 345 1 145 700 627 631 628 655
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 677 613 644 470 400 360 349 331 290 361
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 100 100 100 70
Omsättning 5 884 5 109 5 181 4 051 4 201 3 332 3 235 3 440 3 343 3 656
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 8 6 4 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 818 723 647 672 1 050 662 647 688 669 718
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 320 313 306 390 283 265 260 245 279
Rörelseresultat, EBITDA 637 46 109 -9 52 35 185 272 167 -
Nettoomsättningförändring 13,18% -2,28% 28,46% -4,07% -% 2,38% -5,96% 2,90% -6,93% -%
Du Pont-modellen 35,34% -3,34% 3,43% -5,85% 1,21% -1,21% 11,20% 17,88% 5,91% 0,00%
Vinstmarginal 9,54% -0,77% 0,71% -1,44% 0,19% -0,42% 4,14% 6,16% 2,27% -%
Bruttovinstmarginal 81,31% 79,28% 80,86% 81,99% 74,63% 73,34% 73,94% 76,13% 69,64% -%
Rörelsekapital/omsättning 6,22% -1,19% -0,50% 0,15% 6,69% 17,63% 20,59% 17,82% 15,64% 17,73%
Soliditet 37,93% 15,82% 21,80% 23,09% 43,12% 50,92% 58,28% 59,34% 51,56% 52,62%
Kassalikviditet 132,52% 78,55% 82,46% 87,32% 217,09% 205,70% 248,33% 241,00% 186,18% 210,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...