Visa allt om TID-Studion i Helsingborg Aktiebolag
Visa allt om TID-Studion i Helsingborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 559 599 531 602 923 1 211 871 966 805 659
Övrig omsättning - - - - - - - 67 - 526
Rörelseresultat (EBIT) -74 26 -2 -9 -46 -36 -77 150 50 110
Resultat efter finansnetto -74 28 -3 0 -142 -33 63 -66 54 29
Årets resultat -74 28 -3 0 -142 -33 128 -109 1 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 184 222 199 176 264 449 409 608 593
Omsättningstillgångar 72 148 161 194 210 350 219 142 188 174
Tillgångar 179 332 384 393 385 614 668 551 796 767
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 140 112 116 116 257 290 262 371 370
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 15 0 0 0 0 0 23 50
Kortfristiga skulder 114 192 256 277 269 357 378 224 338 282
Skulder och eget kapital 179 332 384 393 385 614 668 551 796 767
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 162 0 520 358 417 294 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 307 228 147 0 323 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 40 90 79 90 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 559 599 531 602 923 1 211 871 1 033 805 1 185
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 300 266 301 462 606 436 483 403 330
Personalkostnader per anställd (tkr) - 119 79 88 168 284 229 253 194 305
Rörelseresultat, EBITDA -68 44 0 -9 -46 -30 -63 150 58 163
Nettoomsättningförändring -6,68% 12,81% -11,79% -34,78% -23,78% 39,04% -9,83% 20,00% 22,15% -%
Du Pont-modellen -41,34% 9,04% -0,52% 0,25% -11,95% -4,89% 10,78% 27,22% 7,41% 14,47%
Vinstmarginal -13,24% 5,01% -0,38% 0,17% -4,98% -2,48% 8,27% 15,53% 7,33% 16,84%
Bruttovinstmarginal 80,14% 83,14% 81,54% 85,71% 75,30% 78,28% 78,87% 89,44% 88,70% 91,81%
Rörelsekapital/omsättning -7,51% -7,35% -17,89% -13,79% -6,39% -0,58% -18,25% -8,49% -18,63% -16,39%
Soliditet 36,87% 42,17% 29,17% 29,52% 30,13% 41,86% 43,41% 56,04% 52,49% 54,34%
Kassalikviditet 63,16% 77,08% 62,89% 70,04% 78,07% 98,04% 57,94% 63,39% 55,62% 61,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...