Visa allt om Jan Nilssons Pumpservice Aktiebolag
Visa allt om Jan Nilssons Pumpservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 870 955 918 1 140 1 247 1 097 1 385 1 443 1 772 1 342
Övrig omsättning 15 - - 60 - - 393 - 16 -
Rörelseresultat (EBIT) -43 97 3 14 -60 -138 364 118 314 98
Resultat efter finansnetto -28 93 1 21 -87 -137 359 108 296 85
Årets resultat 2 75 1 17 -25 24 201 79 144 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 278 341 422 49 79 110 297 333 367
Omsättningstillgångar 402 346 360 340 488 592 806 461 434 410
Tillgångar 617 624 702 763 537 671 916 759 766 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 426 424 350 349 332 408 384 233 254 206
Obeskattade reserver 60 92 94 94 94 159 330 247 249 156
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 72 159 0 0 23 44 114 179
Kortfristiga skulder 130 108 187 160 111 105 180 235 149 236
Skulder och eget kapital 617 624 702 763 537 671 916 759 766 777
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 264 264 240 240 225 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 180 179 188 264 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 26 28 107 125 124 124 116 119 111 93
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 50 0 50 0 96
Omsättning 885 955 918 1 200 1 247 1 097 1 778 1 443 1 788 1 342
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 870 955 918 1 140 1 247 1 097 1 385 1 443 1 772 1 342
Personalkostnader per anställd (tkr) 209 208 297 392 389 391 356 361 332 305
Rörelseresultat, EBITDA 20 160 84 60 -29 -107 395 153 349 113
Nettoomsättningförändring -8,90% 4,03% -19,47% -8,58% 13,67% -20,79% -4,02% -18,57% 32,04% -%
Du Pont-modellen -4,38% 15,71% 3,99% 2,75% -10,06% -20,42% 39,74% 15,68% 40,99% 12,61%
Vinstmarginal -3,10% 10,26% 3,05% 1,84% -4,33% -12,49% 26,28% 8,25% 17,72% 7,30%
Bruttovinstmarginal 48,05% 54,76% 56,43% 51,23% 48,20% 48,22% 41,95% 53,57% 52,14% 50,07%
Rörelsekapital/omsättning 31,26% 24,92% 18,85% 15,79% 30,23% 44,39% 45,20% 15,66% 16,08% 12,97%
Soliditet 76,63% 79,45% 60,30% 54,82% 74,73% 78,27% 68,47% 54,13% 56,56% 40,97%
Kassalikviditet 259,23% 248,15% 123,53% 144,38% 330,63% 441,90% 363,33% 126,81% 181,21% 106,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...