allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Flipper Förvaltning Aktiebolag

ORG.NR: 556307-1819
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -3 -3 -2  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 14 989 -2 -2  
  Årets resultat (TKR) 19 161 -2 -2  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 2 086 2 121 2 121  
  Omsättningstillgångar (TKR) 21 203 834 828  
  Tillgångar (TKR) 23 289 2 955 2 949  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 21 591 2 935 2 937  
  Obeskattade reserver (TKR) 500 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 197 20 12  
  Skulder och eget kapital (TKR) 23 289 2 955 2 949  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 1 543  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 3 414  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0 0 1 950  
  Utdelning till aktieägare 4 004 504 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 10  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 94,38 % 99,32 % 99,59 %  
  Kassalikviditet 1 771,35 % 4 170,00 % 6 900,00 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200512 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  Nettoomsättning (TKR) 76 906 97 941 136 195  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -833 -762 6 865  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -796 -751 6 737  
  Årets resultat (TKR) -611 -329 4 913  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 625 879 1 301  
  Omsättningstillgångar (TKR) 53 430 49 152 62 480  
  Tillgångar (TKR) 54 054 50 031 63 781  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 29 958 30 569 30 897  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 1 151 1 626 2 346  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 219  
  Kortfristiga skulder (TKR) 22 946 17 836 30 319  
  Skulder och eget kapital (TKR) 54 054 50 031 63 781  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-122012-122011-12 
  Löner till styrelse & VD 1 543 1 482 1 504  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 3 414 3 908 4 693  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 1 950 2 520 2 375  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2013-122012-122011-12 
  Antal anställda 10 13 14  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 7 691 7 534 9 728  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 704 618 624  
  Nettoomsättningförändring -21,48 % -28,09 % 20,78 %  
  Vinstmarginal -1,04 % -0,73 % 5,08 %  
  Bruttovinstmarginal 14,42 % 12,55 % 15,49 %  
  Soliditet 55,42 % 61,10 % 48,44 %  
  Kassalikviditet 40,46 % 24,63 % 7,03 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 14 oktober 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X