Visa allt om Flipper Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Flipper Förvaltning Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-08 *
Nettoomsättning 76 906 97 941 136 195 112 761 98 051 110 259 134 014 100 747 77 290 74 323
Övrig omsättning - 1 325 955 4 526 460 418 1 804 2 189 1 617 1 098
Rörelseresultat (EBIT) -833 -762 6 865 6 537 676 9 084 9 364 7 361 5 163 5 416
Resultat efter finansnetto -796 -751 6 737 6 549 3 649 -672 9 857 7 464 3 867 5 663
Årets resultat -611 -329 4 913 4 752 2 722 -550 7 063 5 315 2 339 4 076
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-08 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 625 879 1 301 782 366 517 372 600 510 289
Omsättningstillgångar 53 430 49 152 62 480 62 957 63 647 91 273 87 204 52 444 39 725 28 454
Tillgångar 54 054 50 031 63 781 63 739 64 013 91 790 87 576 53 044 40 235 28 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 958 30 569 30 897 25 985 21 233 18 511 21 060 15 497 11 542 13 196
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 151 1 626 2 346 1 899 1 452 1 293 1 520 1 054 567 0
Långfristiga skulder 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 946 17 836 30 319 35 856 41 329 71 985 64 995 36 492 28 126 14 483
Skulder och eget kapital 54 054 50 031 63 781 63 739 64 013 91 790 87 576 53 044 40 235 -
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-08
Löner till styrelse & VD 1 543 1 482 1 504 882 426 436 597 555 486 394
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 414 3 908 4 693 4 517 3 380 4 024 3 576 3 247 3 359 1 704
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 950 2 520 2 375 1 912 1 526 1 693 1 489 1 324 1 334 839
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 906 99 266 137 150 117 287 98 511 110 677 135 818 102 936 78 907 75 421
Nyckeltal
Antal anställda 10 13 14 14 11 12 12 12 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 691 7 534 9 728 8 054 8 914 9 188 11 168 8 396 7 729 10 618
Personalkostnader per anställd (tkr) 704 618 624 531 506 521 512 448 531 449
Rörelseresultat, EBITDA -520 -339 7 269 6 636 826 9 227 9 676 7 613 5 303 5 542
Nettoomsättningförändring -21,48% -28,09% 20,78% 15,00% -11,07% -17,73% 33,02% 30,35% 3,99% -%
Du Pont-modellen -1,47% -1,42% 10,85% 10,28% 8,07% 10,25% 11,29% 14,07% 13,16% 19,72%
Vinstmarginal -1,04% -0,73% 5,08% 5,81% 5,27% 8,53% 7,38% 7,41% 6,85% 7,63%
Bruttovinstmarginal 14,42% 12,55% 15,49% 13,76% 11,84% 19,44% 15,06% 16,81% 18,21% 16,69%
Rörelsekapital/omsättning 39,64% 31,97% 23,61% 24,03% 22,76% 17,49% 16,57% 15,83% 15,01% 18,80%
Soliditet 55,42% 61,10% 48,44% 40,77% 33,17% 20,17% 24,05% 29,22% 28,69% 45,91%
Kassalikviditet 40,46% 24,63% 7,03% 21,33% 15,70% 8,78% 19,71% 19,16% 23,40% 87,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2004-08: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3
Resultat efter finansnetto 14 989 -2 -2 -1 49 1 999 -29 4 2 002 1 501
Årets resultat 19 161 -2 -2 -1 44 1 999 -29 3 2 001 1 500
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 086 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 096 2 096 2 096 2 096
Omsättningstillgångar 21 203 834 828 835 836 787 44 344 840 339
Tillgångar 23 289 2 955 2 949 2 956 2 957 2 908 2 140 2 439 2 936 2 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 591 2 935 2 937 2 939 2 940 2 896 897 926 2 923 2 422
Obeskattade reserver 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 197 20 12 17 17 12 1 243 1 513 12 13
Skulder och eget kapital 23 289 2 955 2 949 2 956 2 957 2 908 2 140 2 439 2 936 2 435
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 1 543 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 3 414 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 950 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 004 504 0 0 0 0 0 0 2 000 1 500
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 10 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,38% 99,32% 99,59% 99,42% 99,43% 99,59% 41,92% 37,97% 99,56% 99,47%
Kassalikviditet 1 771,35% 4 170,00% 6 900,00% 4 911,76% 4 917,65% 6 558,33% 3,54% 22,74% 7 000,00% 2 607,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...