Visa allt om Charon Film Aktiebolag
Visa allt om Charon Film Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 225 446 471 378 796 1 054 1 674 2 443 5 871 8 229
Övrig omsättning - - - - 996 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 182 117 -226 -454 372 -375 95 135 -52 294
Resultat efter finansnetto 137 51 -383 -547 284 -431 63 75 -107 259
Årets resultat 137 51 -383 -547 284 -431 46 2 -1 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 0 0 179 532 886 1 125 1 439 559 830
Omsättningstillgångar 508 671 592 988 1 255 1 335 1 323 863 2 737 25 053
Tillgångar 554 671 592 1 167 1 787 2 221 2 447 2 302 3 296 25 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -628 -765 -816 -433 114 -170 261 215 212 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 616 708 461 850 932 650 503 212 696 410
Kortfristiga skulder 566 727 946 750 740 1 741 1 683 1 875 2 387 25 154
Skulder och eget kapital 554 671 592 1 167 1 787 2 221 2 447 2 302 3 296 25 884
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 15 23 0 198
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 5 7 0 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 225 446 471 378 1 792 1 054 1 674 2 443 5 871 8 229
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 8 229
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 255
Rörelseresultat, EBITDA 190 117 -47 -157 726 -21 435 636 252 594
Nettoomsättningförändring -49,55% -5,31% 24,60% -52,51% -24,48% -37,04% -31,48% -58,39% -28,65% -%
Du Pont-modellen 32,85% 17,44% -38,18% -38,90% 20,82% -16,88% 3,88% 5,86% -1,55% 1,14%
Vinstmarginal 80,89% 26,23% -47,98% -120,11% 46,73% -35,58% 5,68% 5,53% -0,87% 3,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -25,78% -12,56% -75,16% 62,96% 64,70% -38,52% -21,51% -41,42% 5,96% -1,23%
Soliditet -113,36% -114,01% -137,84% -37,10% 6,38% -7,65% 10,67% 9,34% 6,43% 1,12%
Kassalikviditet 5,65% 21,60% 2,54% 22,13% 34,86% 10,51% 18,84% 11,31% 25,60% 5,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...