Visa allt om JP Anläggningar AB
Visa allt om JP Anläggningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 594 9 445 7 408 10 089 9 946 8 307 5 778 9 062 7 290 4 731
Övrig omsättning 970 92 460 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 82 793 2 089 1 396 2 248 927 132 1 837 224 2
Resultat efter finansnetto 835 3 645 2 093 1 790 2 259 923 127 1 833 186 -35
Årets resultat 926 3 563 1 210 1 148 1 252 517 102 986 168 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 889 7 140 3 200 3 801 2 223 2 259 749 989 1 325 807
Omsättningstillgångar 5 882 3 630 4 574 2 421 3 033 1 586 2 071 2 491 1 195 1 297
Tillgångar 12 771 10 770 7 773 6 221 5 256 3 846 2 820 3 480 2 520 2 105
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 664 8 081 4 673 3 613 2 645 1 618 1 280 1 362 626 608
Obeskattade reserver 1 883 2 033 2 167 1 635 1 276 729 510 530 69 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 121 35 120 150 328 292 420 523 582
Kortfristiga skulder 2 188 535 898 853 1 185 1 171 737 1 169 1 303 796
Skulder och eget kapital 12 771 10 770 7 773 6 221 5 256 3 846 2 820 3 480 2 520 2 105
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 390 390 420 400 390 360 390 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 512 390 0 0 30 500 325 300 325 300
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 161 123 123 123 226 267 227 266 214 180
Utdelning till aktieägare 0 0 155 150 180 225 179 184 250 150
Omsättning 8 564 9 537 7 868 10 092 9 946 8 307 5 778 9 062 7 290 4 731
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 594 9 445 7 408 10 089 4 973 4 154 2 889 4 531 3 645 2 366
Personalkostnader per anställd (tkr) 834 632 608 568 568 681 574 540 577 471
Rörelseresultat, EBITDA 339 1 044 2 450 2 191 2 908 1 437 453 2 268 792 343
Nettoomsättningförändring -19,60% 27,50% -26,57% 1,44% 19,73% 43,77% -36,24% 24,31% 54,09% -%
Du Pont-modellen 6,54% 33,86% 26,94% 28,92% 43,09% 24,28% 4,96% 53,59% 9,13% 0,19%
Vinstmarginal 11,00% 38,61% 28,27% 17,83% 22,77% 11,24% 2,42% 20,58% 3,16% 0,08%
Bruttovinstmarginal 13,13% 37,41% 57,01% 42,12% 54,15% 47,82% 47,75% 47,94% 40,19% 41,94%
Rörelsekapital/omsättning 48,64% 32,77% 49,62% 15,54% 18,58% 5,00% 23,09% 14,59% -1,48% 10,59%
Soliditet 79,34% 89,76% 81,86% 77,45% 68,22% 56,04% 58,72% 50,10% 26,81% 32,95%
Kassalikviditet 268,83% 678,50% 509,35% 283,82% 255,95% 135,44% 281,00% 213,09% 91,71% 162,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...