Visa allt om Gunnar Eckerström Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Gunnar Eckerström Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2004-04 2003-04 2002-04 2001-04
Nettoomsättning 217 1 619 2 031 1 992
Övrig omsättning 1 129 177 - -
Rörelseresultat (EBIT) -363 641 -769 306
Resultat efter finansnetto -483 502 -844 193
Årets resultat -539 508 -750 95
Balansräkningar (tkr)
2004-04 2003-04 2002-04 2001-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 2 606 2 537 1 756
Omsättningstillgångar 1 285 28 587 271
Tillgångar 1 438 2 633 3 123 2 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 576 97 197
Obeskattade reserver 0 0 0 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 344 1 364 1 385
Kortfristiga skulder 1 401 714 1 662 376
Skulder och eget kapital 1 438 2 633 3 123 2 027
Löner & utdelning (tkr)
2004-04
2003-04
2002-04
2001-04
Löner till styrelse & VD 962 485 1 295 874
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0
Sociala kostnader 309 196 670 316
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 346 1 796 2 031 1 992
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 217 1 619 2 031 1 992
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 291 778 2 060 1 364
Rörelseresultat, EBITDA -356 700 -752 323
Nettoomsättningförändring -86,60% -20,29% 1,96% -%
Du Pont-modellen -28,65% 24,34% -24,59% 15,10%
Vinstmarginal -189,86% 39,59% -37,81% 15,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -53,46% -42,37% -52,93% -5,27%
Soliditet 2,57% 21,88% 3,11% 12,17%
Kassalikviditet 91,72% 3,92% 35,32% 72,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2001 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...