Visa allt om Borga Gruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 327 844 285 628 204 430 188 488 211 560 192 395 133 842 150 547 147 295 107 180
Övrig omsättning 5 870 1 305 2 683 3 194 2 048 8 906 17 066 20 476 872 835
Rörelseresultat (EBIT) -1 518 8 597 3 688 4 158 16 623 2 862 13 078 27 861 14 247 7 085
Resultat efter finansnetto -6 219 6 442 -45 218 8 774 -3 223 9 646 26 931 17 627 4 717
Årets resultat -4 809 89 -791 -39 6 321 -2 477 8 339 21 146 13 764 3 915
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 453 110 253 117 598 110 369 118 927 139 328 116 010 91 396 31 037 31 164
Omsättningstillgångar 126 795 123 240 73 735 81 977 72 989 73 279 71 222 102 366 69 711 52 204
Tillgångar 231 248 233 492 191 333 192 347 191 916 212 607 187 232 193 762 100 747 83 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 060 96 747 99 729 100 918 100 798 103 472 76 672 78 165 59 637 47 524
Minoritetsintressen 8 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 191 9 060 2 377 2 335 5 586 3 359 2 696 2 573 1 662 1 643
Långfristiga skulder 44 044 50 544 50 761 60 462 37 424 46 693 53 211 55 014 14 591 15 920
Kortfristiga skulder 69 922 77 141 38 466 28 632 48 108 59 083 54 654 58 009 24 857 18 281
Skulder och eget kapital 231 248 233 492 191 333 192 347 191 916 212 607 187 232 193 762 100 747 83 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 552 1 272 829 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 41 336 28 784 21 982 22 609 19 868 21 873 15 733 14 301 10 954 8 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 916 10 070 6 991 6 831 3 648 3 857 4 767 3 836 3 173 2 327
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 333 714 286 933 207 113 191 682 213 608 201 301 150 908 171 023 148 167 108 015
Nyckeltal
Antal anställda 216 157 139 144 144 140 94 83 43 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 518 1 819 1 471 1 309 1 469 1 374 1 424 1 814 3 425 2 552
Personalkostnader per anställd (tkr) 261 251 213 206 183 209 220 234 337 264
Rörelseresultat, EBITDA 11 806 19 968 13 413 15 851 29 661 15 794 19 977 32 099 18 334 11 347
Nettoomsättningförändring 14,78% 39,72% 8,46% -10,91% 9,96% 43,75% -11,10% 2,21% 37,43% -%
Du Pont-modellen -0,61% 4,46% 2,42% 2,61% 9,22% 1,73% 7,91% 14,72% 19,40% 8,82%
Vinstmarginal -0,43% 3,65% 2,26% 2,67% 8,37% 1,91% 11,06% 18,94% 13,27% 6,86%
Bruttovinstmarginal 28,59% 34,23% 41,20% 41,99% 40,51% 34,74% 34,73% 32,87% 25,29% 30,27%
Rörelsekapital/omsättning 17,35% 16,14% 17,25% 28,30% 11,76% 7,38% 12,38% 29,46% 30,45% 31,65%
Soliditet 45,43% 41,43% 52,12% 52,47% 52,52% 48,67% 40,95% 40,34% 59,19% 57,01%
Kassalikviditet 86,21% 75,13% 73,05% 129,17% 57,07% 37,80% 40,90% 93,03% 71,57% 113,61%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 49 780 74 311 60 231 52 352 60 460 66 330 40 429 45 577 18 580 9 723
Övrig omsättning 1 146 190 392 993 968 1 460 5 237 551 31 38
Rörelseresultat (EBIT) -9 880 1 452 313 769 931 1 198 1 121 -263 3 604 1 272
Resultat efter finansnetto -11 749 1 585 39 1 376 -503 951 3 388 1 707 5 256 2 419
Årets resultat 16 16 1 404 1 105 -2 346 709 2 159 730 3 208 2 292
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 572 126 326 128 790 128 168 119 665 116 016 78 607 74 426 50 608 44 231
Omsättningstillgångar 15 275 26 079 10 669 21 944 23 143 12 379 19 949 18 324 3 975 7 819
Tillgångar 157 847 152 405 139 459 150 111 142 808 128 394 98 556 92 750 54 583 52 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 094 97 210 97 194 97 255 97 082 95 385 55 372 52 314 50 708 46 842
Obeskattade reserver 2 010 4 030 4 170 5 949 6 065 3 400 3 445 2 511 1 847 1 320
Avsättningar (tkr) 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 501 28 982 27 273 39 974 25 669 4 353 24 848 20 386 0 0
Kortfristiga skulder 10 715 22 183 10 822 6 933 13 992 25 256 14 892 17 538 2 027 3 887
Skulder och eget kapital 157 847 152 405 139 459 150 111 142 808 128 394 98 556 92 750 54 583 52 049
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 676 246 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 484 1 670 1 759 1 118 389 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 487 712 758 376 176 193 111 91 91 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 926 74 501 60 623 53 345 61 428 67 790 45 666 46 128 18 611 9 761
Nyckeltal
Antal anställda 7 4 3 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 111 18 578 20 077 26 176 60 460 66 330 40 429 45 577 18 580 9 723
Personalkostnader per anställd (tkr) 734 631 848 748 630 886 372 229 260 246
Rörelseresultat, EBITDA -9 250 2 331 1 048 2 965 3 047 3 150 1 431 33 4 143 2 300
Nettoomsättningförändring -33,01% 23,38% 15,05% -13,41% -8,85% 64,07% -11,30% 145,30% 91,09% -%
Du Pont-modellen -5,86% 2,00% 1,43% 1,73% 1,05% 1,74% 3,82% 2,24% 9,66% 4,68%
Vinstmarginal -18,57% 4,10% 3,30% 4,95% 2,47% 3,36% 9,32% 4,55% 28,37% 25,03%
Bruttovinstmarginal 19,21% 13,52% 16,25% 18,98% 15,14% 11,72% 17,60% 18,31% 40,12% 57,80%
Rörelsekapital/omsättning 9,16% 5,24% -0,25% 28,67% 15,14% -19,41% 12,51% 1,72% 10,48% 40,44%
Soliditet 72,01% 65,85% 72,03% 67,71% 71,11% 76,24% 58,76% 58,35% 95,34% 91,82%
Kassalikviditet 138,80% 117,56% 96,81% 310,26% 165,40% 49,01% 133,96% 104,48% 196,10% 201,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...