Visa allt om Medic Operating Aktiebolag
Visa allt om Medic Operating Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 170 362 47 36
Övrig omsättning - - - - - 1 045 - - - 111
Rörelseresultat (EBIT) -42 -34 -31 -7 -3 970 -816 -363 -794 -636
Resultat efter finansnetto -42 -34 -31 23 -4 1 595 -749 435 162 -78
Årets resultat 0 -2 -24 23 -4 1 595 -614 776 -65 -673
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 31 469 903 1 308 2 008
Omsättningstillgångar 2 212 2 212 2 214 2 214 2 220 2 204 26 519 33 192 32 663 31 720
Tillgångar 2 212 2 212 2 214 2 214 2 220 2 204 57 988 34 096 33 971 33 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 212 2 212 2 214 2 214 2 191 2 195 33 164 33 898 33 212 33 497
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 136 136 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 24 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 29 9 823 62 624 232
Skulder och eget kapital 2 212 2 212 2 214 2 214 2 220 2 204 57 988 34 096 33 971 33 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 120 90 220
Omsättning 0 0 0 0 0 1 045 170 362 47 147
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -42 -34 -31 -7 -3 970 -675 42 -464 -290
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -53,04% 670,21% 30,56% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 1,21% 1,54% 0,48% 0,87%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 412,35% 144,75% 348,94% 816,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 15 115,29% 9 151,93% 68 168,09% 87 466,67%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,69% 99,59% 57,19% 99,71% 98,05% 99,31%
Kassalikviditet -% -% -% -% 7 655,17% 24 488,89% 3 200,24% 52 695,16% 5 150,96% 13 447,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...