Visa allt om Björkängsgården SPA AB
Visa allt om Björkängsgården SPA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 641 127 831 1 408 1 498 1 986 1 978 2 347 2 543 2 668
Övrig omsättning 418 366 53 29 160 23 69 58 41 10
Rörelseresultat (EBIT) -33 -14 211 129 180 171 296 433 206 -239
Resultat efter finansnetto -111 -106 59 -22 13 1 152 206 8 -355
Årets resultat -111 20 46 16 36 38 48 32 8 -66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 122 3 222 3 871 3 468 3 611 4 295 4 405 4 668 4 769 4 660
Omsättningstillgångar 765 791 412 935 1 001 913 885 818 823 700
Tillgångar 3 887 4 013 4 283 4 403 4 612 5 208 5 289 5 486 5 592 5 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 418 398 352 337 301 263 215 183 175
Obeskattade reserver 0 0 132 132 176 213 264 174 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 266 3 471 3 660 3 660 3 660 4 210 4 220 4 451 4 369 4 083
Kortfristiga skulder 314 125 92 259 440 485 543 646 1 040 1 101
Skulder och eget kapital 3 887 4 013 4 283 4 403 4 612 5 208 5 289 5 486 5 592 5 359
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 207 182 235 197 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 672 270 384 499 428 442 457 410 494 978
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 248 78 130 158 174 235 208 220 227 429
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 059 493 884 1 437 1 658 2 009 2 047 2 405 2 584 2 678
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 3 3 3 - 3 3 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 821 127 277 469 499 - 659 782 636 445
Personalkostnader per anställd (tkr) 461 161 114 211 191 - 243 258 213 254
Rörelseresultat, EBITDA 115 135 336 289 389 405 518 705 595 117
Nettoomsättningförändring 1 192,13% -% -40,98% -6,01% -24,57% 0,40% -15,72% -7,71% -4,69% -%
Du Pont-modellen -0,85% -0,35% 5,02% 3,20% 4,31% 3,28% 5,60% 8,11% 3,88% -4,24%
Vinstmarginal -2,01% -11,02% 25,87% 10,01% 13,28% 8,61% 14,96% 18,96% 8,53% -8,51%
Bruttovinstmarginal 74,10% 97,64% 93,74% 88,57% 88,52% 86,86% 85,95% 84,66% 83,01% 85,49%
Rörelsekapital/omsättning 27,48% 524,41% 38,51% 48,01% 37,45% 21,55% 17,29% 7,33% -8,53% -15,03%
Soliditet 7,87% 10,42% 11,70% 10,20% 10,12% 8,79% 8,65% 6,20% 3,27% 3,27%
Kassalikviditet 242,04% 626,40% 439,13% 355,60% 216,14% 170,31% 145,12% 110,06% 70,96% 54,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...