Visa allt om COMBI-NAIL Aktiebolag
Visa allt om COMBI-NAIL Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 695 695 695 695 650 783 748 719 700 572
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 434 469 505 501 400 487 571 539 508 387
Resultat efter finansnetto 384 407 438 483 401 487 567 502 461 339
Årets resultat 234 313 234 150 342 301 49 292 261 181
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 141 5 085 5 056 4 962 2 904 3 012 3 119 3 226 3 333 3 441
Omsättningstillgångar 205 309 232 153 344 693 896 670 352 140
Tillgångar 5 346 5 393 5 288 5 115 3 249 3 705 4 015 3 896 3 685 3 580
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 678 2 695 2 582 2 349 2 399 2 935 2 634 2 585 2 293 2 032
Obeskattade reserver 635 563 570 594 611 693 633 650 574 495
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 100 2 100 2 100 0 0 0 425 725 1 025
Kortfristiga skulder 31 36 36 73 239 77 748 236 93 28
Skulder och eget kapital 5 346 5 393 5 288 5 115 3 249 3 705 4 015 3 896 3 685 3 580
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 250 200 0 200 878 0 0 0 0
Omsättning 695 695 695 695 650 783 748 719 700 572
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 541 576 612 608 507 594 678 646 615 494
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 6,92% -16,99% 4,68% 4,03% 2,71% 22,38% -%
Du Pont-modellen 8,85% 9,38% 10,23% 9,85% 12,34% 13,14% 14,22% 13,89% 13,84% 10,81%
Vinstmarginal 68,06% 72,81% 77,84% 72,52% 61,69% 62,20% 76,34% 75,24% 72,86% 67,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,04% 39,28% 28,20% 11,51% 16,15% 78,67% 19,79% 60,36% 37,00% 19,58%
Soliditet 59,36% 58,11% 57,24% 54,48% 87,70% 93,00% 77,22% 78,36% 73,44% 66,72%
Kassalikviditet 661,29% 858,33% 644,44% 209,59% 143,93% 900,00% 119,79% 283,90% 378,49% 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...