Visa allt om Håkan Söderström Programvaruverkstad Aktiebolag
Visa allt om Håkan Söderström Programvaruverkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 30 152 502 50 59 2 771 1 009 823 852
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -139 382 0 -46 -376 -36 218 12 22
Resultat efter finansnetto -36 -138 383 2 -43 -375 -35 231 28 35
Årets resultat -36 -103 325 2 -43 -229 22 122 70 75
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 7 15 77 78
Omsättningstillgångar 295 324 560 207 206 291 783 973 821 840
Tillgångar 295 324 560 207 206 294 790 989 897 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 276 312 476 181 179 222 501 564 492 471
Obeskattade reserver 0 0 35 0 0 0 146 214 155 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 12 50 27 27 72 144 211 251 228
Skulder och eget kapital 295 324 560 207 206 294 790 989 897 919
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 116 311 322 364 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 140 12 0 0 17 26 24 24 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 49 17 0 50 138 259 264 254 240
Utdelning till aktieägare 0 0 60 30 0 0 50 85 50 50
Omsättning 30 152 502 50 59 2 771 1 009 823 852
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 30 152 502 50 59 1 386 505 412 426
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 198 35 2 25 133 315 324 323 303
Rörelseresultat, EBITDA -36 -139 382 0 -43 -371 -28 229 26 40
Nettoomsättningförändring -80,26% -69,72% 904,00% -15,25% 2 850,00% -99,74% -23,59% 22,60% -3,40% -%
Du Pont-modellen -12,20% -42,59% 68,39% 0,97% -20,87% -127,55% -4,43% 23,46% 3,23% 3,92%
Vinstmarginal -120,00% -90,79% 76,29% 4,00% -72,88% -18 750,00% -4,54% 22,99% 3,52% 4,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 920,00% 205,26% 101,59% 360,00% 303,39% 10 950,00% 82,88% 75,52% 69,26% 71,83%
Soliditet 93,56% 96,30% 89,88% 87,44% 86,89% 75,51% 77,04% 72,61% 67,29% 68,41%
Kassalikviditet 1 552,63% 2 700,00% 1 120,00% 766,67% 762,96% 404,17% 543,75% 461,14% 327,09% 368,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...