Visa allt om SET Stockholm Revisionsbyrå AB
Visa allt om SET Stockholm Revisionsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 74 472 2 347 2 811
Övrig omsättning - - - - - - - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -23 -16 12
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15
Omsättningstillgångar 120 120 120 120 121 120 123 255 585 1 281
Tillgångar 120 120 120 120 121 120 123 255 591 1 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 135 471 1 176
Skulder och eget kapital 120 120 120 120 121 120 123 255 591 1 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 74 472 2 347 2 820
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -17 -7 25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -84,32% -79,89% -16,51% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 0,00% 0,00% 0,17% 1,62%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 0,00% 0,00% 0,04% 0,75%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 162,16% 25,42% 4,86% 3,74%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,17% 100,00% 97,56% 47,06% 20,30% 9,26%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 4 100,00% 188,89% 124,20% 108,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...