Visa allt om SET Stockholm Revisionsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 74 472 2 347 2 811 5 555
Övrig omsättning - - - - - - - - 9 1
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -23 -16 12 -10
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 1 6 -4
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 6 15 33
Omsättningstillgångar 120 120 120 121 120 123 255 585 1 281 1 030
Tillgångar 120 120 120 121 120 123 255 591 1 296 1 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 135 471 1 176 942
Skulder och eget kapital 120 120 120 121 120 123 255 591 1 296 1 062
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 74 472 2 347 2 820 5 556
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 5 555
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 236
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 -17 -7 25 19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -84,32% -79,89% -16,51% -49,40% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,00% 0,00% 0,17% 1,62% -0,19%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 0,00% 0,00% 0,04% 0,75% -0,04%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 162,16% 25,42% 4,86% 3,74% 1,58%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 99,17% 100,00% 97,56% 47,06% 20,30% 9,26% 11,30%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 4 100,00% 188,89% 124,20% 108,93% 109,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...