Visa allt om Forsen Samverkan AB
Visa allt om Forsen Samverkan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 344 58 822 61 788 56 866 49 692 65 486 63 468 57 696 52 485 48 940
Övrig omsättning 5 724 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 827 -3 939 -502 3 795 -4 668 4 277 4 186 5 547 4 478 1 960
Resultat efter finansnetto 4 829 -3 945 -397 3 880 -4 727 4 339 4 310 5 678 4 504 2 005
Årets resultat 4 860 -5 915 -397 2 704 -3 630 3 055 4 658 3 856 3 503 1 509
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 224 624 1 017 2 107 1 532 1 142 958 777 785
Omsättningstillgångar 6 650 14 340 17 292 18 607 15 825 17 792 17 836 14 251 16 626 14 933
Tillgångar 6 650 15 564 17 916 19 624 17 932 19 324 18 978 15 209 17 403 15 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 367 1 507 7 422 7 818 6 219 5 265 5 259 2 959 3 711 3 236
Obeskattade reserver 0 13 13 13 13 13 13 2 273 2 273 2 821
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 282 14 044 10 481 11 793 11 700 14 046 13 706 9 977 11 419 9 661
Skulder och eget kapital 6 650 15 564 17 916 19 624 17 932 19 324 18 978 15 209 17 403 15 718
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 1 182 1 373 882 709 732 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 839 27 282 27 380 22 495 22 185 19 954 21 176 21 084 17 316 16 323
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 676 13 709 13 445 11 358 11 719 11 505 10 198 10 492 9 334 8 432
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 068 58 822 61 788 56 866 49 692 65 486 63 468 57 696 52 485 48 940
Nyckeltal
Antal anställda 25 51 50 47 47 47 43 40 40 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 174 1 153 1 236 1 210 1 057 1 393 1 476 1 442 1 312 1 165
Personalkostnader per anställd (tkr) 852 859 - - - 699 750 807 685 605
Rörelseresultat, EBITDA 5 034 -3 549 -502 3 795 -4 668 4 718 4 475 5 817 4 803 2 254
Nettoomsättningförändring -50,11% -4,80% 8,66% 14,44% -24,12% 3,18% 10,00% 9,93% 7,24% -%
Du Pont-modellen 73,85% -24,91% -1,96% 19,88% -25,91% 22,55% 22,84% 37,63% 26,48% 13,04%
Vinstmarginal 16,74% -6,59% -0,57% 6,86% -9,35% 6,65% 6,83% 9,92% 8,78% 4,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26,83% 25,42% 20,47% 20,46% 14,61%
Rörelsekapital/omsättning 21,70% 0,50% 11,02% 11,98% 8,30% 5,72% 6,51% 7,41% 9,92% 10,77%
Soliditet 95,74% 9,75% 41,48% 39,89% 34,73% 27,30% 27,76% 30,22% 30,73% 33,51%
Kassalikviditet 2 358,16% 102,11% 164,98% 157,78% 135,26% 126,67% 130,13% 142,84% 145,60% 154,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...