Visa allt om Plåtdetaljer i Hallsberg Aktiebolag
Visa allt om Plåtdetaljer i Hallsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 30 661 52 299 61 131 48 612 56 645 47 401 34 713 51 770 58 117 52 668
Övrig omsättning 672 897 964 1 417 1 162 1 177 366 2 573 697 840
Rörelseresultat (EBIT) -962 -1 622 3 208 511 4 027 112 -3 241 -1 951 793 2 717
Resultat efter finansnetto -965 -1 135 3 203 486 3 972 27 -3 341 -2 180 644 2 533
Årets resultat -315 -238 2 022 1 879 2 686 27 -3 341 -156 631 1 363
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 101 2 749 2 543 2 649 3 128 3 542 3 478 8 513 11 080 10 576
Omsättningstillgångar 16 530 19 182 21 009 19 197 18 064 16 824 13 835 15 795 20 362 20 851
Tillgångar 18 630 21 931 23 552 21 845 21 193 20 365 17 313 24 308 31 442 31 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 976 13 291 13 529 11 507 9 628 6 942 6 914 10 255 10 412 9 781
Obeskattade reserver 639 1 289 2 187 1 565 1 864 578 578 578 2 603 2 905
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 1 680
Långfristiga skulder 127 198 0 260 1 435 3 728 46 2 903 3 193 3 518
Kortfristiga skulder 4 888 7 153 7 837 8 513 8 266 9 118 9 774 10 571 13 555 13 544
Skulder och eget kapital 18 630 21 931 23 552 21 845 21 193 20 365 17 313 24 308 31 442 31 426
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 730 726 754 730 731
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 445 13 499 13 923 11 460 11 755 10 161 7 929 11 217 10 593 10 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 537 5 322 5 236 4 840 5 129 4 567 3 778 7 191 4 773 4 777
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 333 53 196 62 095 50 029 57 807 48 578 35 079 54 343 58 814 53 508
Nyckeltal
Antal anställda 35 42 43 38 41 41 29 41 43 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) 876 1 245 1 422 1 279 1 382 1 156 1 197 1 263 1 352 1 350
Personalkostnader per anställd (tkr) 260 431 420 416 383 359 416 444 365 406
Rörelseresultat, EBITDA -312 -865 3 915 1 227 4 799 921 -2 357 -959 1 755 3 614
Nettoomsättningförändring -% -14,45% 25,75% -14,18% 19,50% 36,55% -32,95% -10,92% 10,35% -%
Du Pont-modellen -5,15% -5,03% 13,74% 2,44% 19,13% 0,55% -18,67% -7,95% 2,88% 8,79%
Vinstmarginal -3,13% -2,11% 5,30% 1,10% 7,16% 0,24% -9,31% -3,73% 1,56% 5,24%
Bruttovinstmarginal 53,55% 54,58% 55,24% 51,64% 51,90% 55,07% 56,04% 50,84% 49,77% 47,50%
Rörelsekapital/omsättning 37,97% 23,00% 21,55% 21,98% 17,30% 16,26% 11,70% 10,09% 11,71% 13,87%
Soliditet 72,33% 65,19% 64,69% 57,96% 51,91% 36,18% 42,40% 43,90% 39,08% 37,78%
Kassalikviditet 207,28% 156,73% 135,61% 98,94% 99,36% 81,45% 54,40% 43,35% 69,00% 71,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...