Visa allt om Advokatfirman Rolf G Moberg Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Rolf G Moberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 292 58 134 383 610 1 049 851 1 129 1 437
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -56 14 -140 -210 30 224 446 43 181 28
Resultat efter finansnetto -56 14 -135 -201 13 242 454 55 277 18
Årets resultat -56 14 -135 6 13 183 244 28 159 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 421 421 421 516 608 626 408 0 1 4
Omsättningstillgångar 21 115 89 134 289 297 522 554 605 365
Tillgångar 442 536 510 650 897 924 930 554 606 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 411 396 532 526 512 430 306 278 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 210 218 227 113 100 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Kortfristiga skulder 88 126 114 119 162 193 273 136 229 122
Skulder och eget kapital 442 536 510 650 897 924 930 554 606 369
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 37 122 390 3
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 117 156 156 - 156 150 158 42 16 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 12 16 16 - 16 15 21 30 35 116
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 120 0 0
Omsättning 108 292 58 134 383 610 1 049 851 1 129 1 437
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 108 292 58 - 383 610 525 426 1 129 1 437
Personalkostnader per anställd (tkr) 113 174 166 - 172 172 122 168 483 685
Rörelseresultat, EBITDA -56 14 -140 -210 30 224 446 44 182 29
Nettoomsättningförändring -63,01% 403,45% -56,72% -65,01% -37,21% -41,85% 23,27% -24,62% -21,43% -%
Du Pont-modellen -12,67% 2,61% -26,47% -30,92% 4,46% 26,19% 48,82% 9,93% 46,37% 7,59%
Vinstmarginal -51,85% 4,79% -232,76% -150,00% 10,44% 39,67% 43,28% 6,46% 24,89% 1,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -62,04% -3,77% -43,10% 11,19% 33,16% 17,05% 23,74% 49,12% 33,30% 16,91%
Soliditet 80,32% 76,68% 77,65% 81,85% 75,89% 72,80% 64,23% 69,92% 57,76% 39,00%
Kassalikviditet 23,86% 91,27% 78,07% 112,61% 178,40% 136,27% 178,75% 382,35% 249,34% 271,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...