Visa allt om Ipsius Aktiebolag
Visa allt om Ipsius Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 116 792 525 194 85 101 63 169 507 193
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 246 105 -116 4 10 49 -23 6 316 118
Resultat efter finansnetto 241 97 -115 -25 13 123 -36 97 515 107
Årets resultat 192 97 -115 -25 9 98 -36 81 378 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 68 537 461 722 724 8 14 20 8
Omsättningstillgångar 1 124 823 229 263 68 362 1 093 1 413 1 848 1 536
Tillgångar 1 172 890 766 725 790 1 087 1 101 1 428 1 868 1 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 667 475 378 493 661 779 801 1 037 1 456 1 078
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 181 187 167 148 72 255 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 324 228 221 84 57 53 300 391 412 457
Skulder och eget kapital 1 172 890 766 725 790 1 087 1 101 1 428 1 868 1 544
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 328 315 - - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 114 102 - - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 143 127 120 200 500 0
Omsättning 1 116 792 525 194 85 101 63 169 507 193
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 116 792 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 422 415 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 265 124 -97 4 12 55 -17 12 325 127
Nettoomsättningförändring 40,91% 50,86% 170,62% 128,24% -15,84% 60,32% -62,72% -66,67% 162,69% -%
Du Pont-modellen 20,99% 11,80% -15,01% 0,55% 1,65% 13,43% -1,91% 7,56% 27,57% 7,64%
Vinstmarginal 22,04% 13,26% -21,90% 2,06% 15,29% 144,55% -33,33% 63,91% 101,58% 61,14%
Bruttovinstmarginal 71,86% 78,41% 80,19% 96,91% 60,00% 86,14% 100,00% 100,00% 84,42% 94,82%
Rörelsekapital/omsättning 71,68% 75,13% 1,52% 92,27% 12,94% 305,94% 1 258,73% 604,73% 283,23% 559,07%
Soliditet 56,91% 53,37% 49,35% 68,00% 83,67% 71,67% 72,75% 72,62% 77,94% 70,24%
Kassalikviditet 346,91% 360,96% 103,62% 313,10% 119,30% 683,02% 364,33% 361,38% 448,54% 336,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...