Visa allt om Flying Cows Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 975 171 0 0 0 0 0 0 57 341
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 45 -39 -7 -7 -13 -19 -21 18 263
Resultat efter finansnetto 172 43 -39 -7 -7 -13 -19 -21 19 263
Årets resultat 105 43 -39 -7 -7 -2 -1 -2 14 175
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 5 6 0 0 0 2 5 7 9
Omsättningstillgångar 749 222 118 113 110 110 145 151 351 377
Tillgångar 751 226 124 113 110 110 147 156 357 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 85 42 82 89 96 97 99 169 215
Obeskattade reserver 40 0 0 0 0 0 11 29 48 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 73 82 31 19 12 33 0 0 0
Kortfristiga skulder 438 68 0 0 2 2 6 29 140 122
Skulder och eget kapital 751 226 124 113 110 110 147 156 357 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 560 60 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 176 19 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 0 0 0 18 60
Omsättning 975 171 0 0 0 0 0 0 57 341
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975 171 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 766 99 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 176 47 -37 -7 -7 -11 -17 -19 20 272
Nettoomsättningförändring 470,18% -% -% -% -% -% -% -100,00% -83,28% -%
Du Pont-modellen 23,17% 19,91% -% -% -% -% -% -% 5,32% 68,31%
Vinstmarginal 17,85% 26,32% -% -% -% -% -% -% 33,33% 77,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,90% 90,06% -% -% -% -% -% -% 370,18% 74,78%
Soliditet 29,59% 37,61% 33,87% 72,57% 80,91% 87,27% 71,37% 76,85% 57,02% 64,82%
Kassalikviditet 171,00% 326,47% -% -% 5 500,00% 5 500,00% 2 416,67% 520,69% 250,71% 309,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...