Visa allt om Belab Ventilation AB
Visa allt om Belab Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 115 40 643 47 790 50 375 43 747 39 598 43 298 35 552 31 015 32 004
Övrig omsättning 9 199 - 4 123 - 21 - 5 - 186
Rörelseresultat (EBIT) 8 419 2 140 2 667 1 993 2 232 805 2 112 653 400 1 838
Resultat efter finansnetto 8 420 2 019 2 542 1 778 2 063 756 2 074 525 303 1 825
Årets resultat -29 1 127 5 2 1 481 1 359 1 125 173 145 1 070
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 18 3 833 6 471 284 385 519 607 322 362
Omsättningstillgångar 2 103 9 148 9 828 8 229 16 253 11 459 10 304 8 840 11 552 7 282
Tillgångar 2 103 9 166 13 662 14 700 16 537 11 844 10 823 9 447 11 873 7 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 898 1 927 1 943 3 438 3 936 2 955 2 796 1 672 1 498 1 354
Obeskattade reserver 0 538 0 0 0 0 1 190 726 507 439
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 963 2 922 3 187 2 797 1 968 0 0 0
Kortfristiga skulder 206 6 701 8 755 8 340 9 414 6 092 4 869 7 049 9 868 5 852
Skulder och eget kapital 2 103 9 166 13 662 14 700 16 537 11 844 10 823 9 447 11 873 7 645
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 737 7 748 8 955 9 178 7 367 7 524 6 934 6 770 5 842 5 718
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 454 2 750 3 260 3 338 2 910 2 786 2 584 2 485 2 339 2 032
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 1 500 500 500 1 200 0 0 0
Omsättning 13 314 40 643 47 794 50 498 43 747 39 619 43 298 35 557 31 015 32 190
Nyckeltal
Antal anställda 4 31 31 31 26 26 31 26 24 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 029 1 311 1 542 1 625 1 683 1 523 1 397 1 367 1 292 1 334
Personalkostnader per anställd (tkr) 587 346 403 412 399 396 313 362 343 330
Rörelseresultat, EBITDA 8 419 2 145 2 695 2 152 2 333 939 2 275 748 491 2 047
Nettoomsättningförändring -89,88% -14,96% -5,13% 15,15% 10,48% -8,55% 21,79% 14,63% -3,09% -%
Du Pont-modellen 400,48% 23,51% 19,63% 13,69% 13,61% 6,91% 19,49% 7,24% 3,54% 24,66%
Vinstmarginal 204,67% 5,30% 5,61% 3,99% 5,14% 2,07% 4,87% 1,92% 1,35% 5,89%
Bruttovinstmarginal 37,96% 48,21% 43,58% 41,76% 43,05% 53,35% 41,83% 43,37% 48,72% 48,32%
Rörelsekapital/omsättning 46,10% 6,02% 2,25% -0,22% 15,63% 13,55% 12,55% 5,04% 5,43% 4,47%
Soliditet 90,25% 25,60% 14,22% 23,39% 23,80% 24,95% 33,94% 23,23% 15,69% 21,85%
Kassalikviditet 1 020,87% 136,16% 110,38% 96,52% 169,65% 183,31% 197,31% 105,86% 112,72% 107,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...