Visa allt om Riviera Fritidsfastigheter Aktiebolag
Visa allt om Riviera Fritidsfastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-08
Nettoomsättning 902 669 757 746 1 053 1 270 669 0 0 352
Övrig omsättning - - - - - - - 1 019 - -
Rörelseresultat (EBIT) 306 65 -84 -40 106 497 -157 -442 -213 -49
Resultat efter finansnetto 375 -317 -308 1 6 355 -64 -791 -249 -67
Årets resultat 375 -317 -308 1 6 355 -64 -791 -260 -451
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 421 4 529 4 636 2 705 2 611 2 708 2 805 2 901 2 998 2 860
Omsättningstillgångar 237 105 47 77 229 391 449 264 70 97
Tillgångar 4 658 4 634 4 683 2 782 2 840 3 098 3 253 3 165 3 068 2 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 -147 170 -1 522 -1 523 -1 530 -1 885 -2 121 -1 330 -1 070
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 921 4 226 4 042 4 015 4 162 4 390 4 824 5 096 4 000 3 981
Kortfristiga skulder 509 554 471 289 201 237 313 190 397 48
Skulder och eget kapital 4 658 4 634 4 683 2 782 2 840 3 098 3 253 3 165 3 068 2 959
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 116 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 215 184 156 117 156 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 39 92 77 70 62 73 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 902 669 757 746 1 053 1 270 669 1 019 0 352
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 757 746 1 053 1 270 669 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 156 307 267 240 183 230 - -
Rörelseresultat, EBITDA 413 172 -15 52 203 594 -60 -345 -185 18
Nettoomsättningförändring 34,83% -11,62% 1,47% -29,15% -17,09% 89,84% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 10,30% 1,42% -1,79% 3,59% 3,73% 16,04% 3,35% -% -% -1,39%
Vinstmarginal 53,22% 9,87% -11,10% 13,40% 10,07% 39,13% 16,29% -% -% -11,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -30,16% -67,12% -56,01% -28,42% 2,66% 12,13% 20,33% -% -% 13,92%
Soliditet 4,89% -3,17% 3,63% -54,71% -53,63% -49,39% -57,95% -67,01% -43,35% -36,16%
Kassalikviditet 46,56% 18,95% 9,98% 26,64% 113,93% 164,98% 143,45% 138,95% 17,63% 202,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...