Visa allt om LAMEDA Aktiebolag
Visa allt om LAMEDA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 603 2 082 2 149 2 094 2 319 2 289
Övrig omsättning - - - 87 770 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -20 -49 43 697 1 190 1 204 707 709 573
Resultat efter finansnetto -221 -40 -63 184 660 1 148 881 -94 556 511
Årets resultat -196 -30 37 131 6 833 742 -145 485 408
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 396 396 421 2 112 1 995 1 866 1 594 1 377 1 327 1 052
Omsättningstillgångar 3 291 4 420 4 576 3 086 3 439 2 970 2 464 2 346 535 1 296
Tillgångar 3 687 4 816 4 997 5 198 5 434 4 836 4 058 3 723 1 862 2 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 069 1 265 1 169 723 593 587 373 165 449 468
Obeskattade reserver 51 76 86 0 0 0 0 152 350 499
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 162 4 177 4 257 3 926 3 371 2 930 500 500
Kortfristiga skulder 2 566 3 474 3 580 298 585 323 315 476 563 881
Skulder och eget kapital 3 687 4 816 4 997 5 198 5 434 4 836 4 058 3 723 1 862 2 348
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 545 479 627 806 885
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 66 42 128 436 490 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 87 1 373 2 082 2 149 2 094 2 319 2 289
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 302 1 041 1 075 1 047 1 160 1 145
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 284 296 305 532 649 693
Rörelseresultat, EBITDA -24 -20 -49 43 697 1 190 1 204 711 713 581
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -71,04% -3,12% 2,63% -9,70% 1,31% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 13,69% 24,98% 30,01% 19,39% 40,44% 26,36%
Vinstmarginal -% -% -% -% 123,38% 58,02% 56,68% 34,48% 32,47% 27,04%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,61% 99,21%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 473,30% 127,14% 100,00% 89,30% -1,21% 18,13%
Soliditet 30,07% 27,50% 24,74% 13,91% 10,91% 12,14% 9,19% 7,37% 37,65% 35,23%
Kassalikviditet 128,25% 127,23% 127,82% 1 035,57% 587,86% 919,50% 782,22% 492,86% 95,03% 147,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...