Visa allt om Satco AB
Visa allt om Satco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -12 -4 -6
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 -11 -4 -6
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 -11 -4 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Omsättningstillgångar 166 166 166 166 166 166 -75 -75 -64 14
Tillgångar 866 866 866 866 866 866 625 625 636 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 615 615 615 620 615 615 615 615 625 629
Obeskattade reserver 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 252 252 252 252 252 10 10 10 84
Skulder och eget kapital 866 866 866 866 866 866 625 625 636 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -12 -4 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 71,02% 71,02% 71,02% 71,17% 71,02% 71,02% 98,40% 98,40% 98,27% 88,10%
Kassalikviditet 65,87% 65,87% 65,87% 65,87% 65,87% 65,87% -750,00% -750,00% -640,00% 16,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...