Visa allt om Innovalog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 155 209 267 317 432 313 381 432 664 425
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 33 -9 -12 36 -7 10 -51 40 5
Resultat efter finansnetto -8 32 -10 -15 36 -8 8 -53 37 1
Årets resultat -8 28 -10 -15 36 -8 8 -53 37 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 27 39 51 3 9 15 22 16 12
Omsättningstillgångar 123 117 123 86 170 99 124 132 155 145
Tillgångar 138 145 162 137 173 109 139 153 171 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 94 66 76 91 55 63 55 108 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 33 0 19
Kortfristiga skulder 52 51 96 61 82 53 76 65 64 66
Skulder och eget kapital 138 145 162 137 173 109 139 153 171 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 15 10 73 90 31 52 175 124 121
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 20 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 8 6 4 23 22 10 17 56 39 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 155 209 267 317 432 313 381 432 664 425
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 209 267 317 432 313 381 432 664 425
Personalkostnader per anställd (tkr) - 21 37 127 146 67 96 258 199 185
Rörelseresultat, EBITDA 4 45 3 -1 42 -1 16 -43 52 21
Nettoomsättningförändring -25,84% -21,72% -15,77% -26,62% 38,02% -17,85% -11,81% -34,94% 56,24% -%
Du Pont-modellen -5,80% 23,45% -5,56% -8,76% 21,39% -6,42% 7,19% -33,33% 23,98% 3,18%
Vinstmarginal -5,16% 16,27% -3,37% -3,79% 8,56% -2,24% 2,62% -11,81% 6,17% 1,18%
Bruttovinstmarginal 75,48% 50,24% 74,91% 82,33% 75,23% 74,44% 70,60% 88,43% 63,55% 68,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,81% 31,58% 10,11% 7,89% 20,37% 14,70% 12,60% 15,51% 13,70% 18,59%
Soliditet 62,32% 64,83% 40,74% 55,47% 52,60% 50,46% 45,32% 35,95% 63,16% 46,14%
Kassalikviditet 203,85% 209,80% 112,50% 95,08% 189,02% 118,87% 131,58% 118,46% 207,81% 139,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...