Visa allt om Innovalog Aktiebolag
Visa allt om Innovalog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 129 155 209 267 317 432 313 381 432 664
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 -8 33 -9 -12 36 -7 10 -51 40
Resultat efter finansnetto 15 -8 32 -10 -15 36 -8 8 -53 37
Årets resultat 12 -8 28 -10 -15 36 -8 8 -53 37
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 16 27 39 51 3 9 15 22 16
Omsättningstillgångar 157 123 117 123 86 170 99 124 132 155
Tillgångar 161 138 145 162 137 173 109 139 153 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 86 94 66 76 91 55 63 55 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
Kortfristiga skulder 60 52 51 96 61 82 53 76 65 64
Skulder och eget kapital 161 138 145 162 137 173 109 139 153 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 15 10 73 90 31 52 175 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 20 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 8 6 4 23 22 10 17 56 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 129 155 209 267 317 432 313 381 432 664
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 209 267 317 432 313 381 432 664
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 21 37 127 146 67 96 258 199
Rörelseresultat, EBITDA 27 4 45 3 -1 42 -1 16 -43 52
Nettoomsättningförändring -16,77% -25,84% -21,72% -15,77% -26,62% 38,02% -17,85% -11,81% -34,94% -%
Du Pont-modellen 9,32% -5,80% 23,45% -5,56% -8,76% 21,39% -6,42% 7,19% -33,33% 23,98%
Vinstmarginal 11,63% -5,16% 16,27% -3,37% -3,79% 8,56% -2,24% 2,62% -11,81% 6,17%
Bruttovinstmarginal 74,42% 75,48% 50,24% 74,91% 82,33% 75,23% 74,44% 70,60% 88,43% 63,55%
Rörelsekapital/omsättning 75,19% 45,81% 31,58% 10,11% 7,89% 20,37% 14,70% 12,60% 15,51% 13,70%
Soliditet 62,73% 62,32% 64,83% 40,74% 55,47% 52,60% 50,46% 45,32% 35,95% 63,16%
Kassalikviditet 250,00% 203,85% 209,80% 112,50% 95,08% 189,02% 118,87% 131,58% 118,46% 207,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...