Visa allt om Pole Position Furniture AB
Visa allt om Pole Position Furniture AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 2 760 2 675 3 737 5 0 0 86 3 257 1 324
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 111 226 221 -11 -279 -34 -47 375 147
Resultat efter finansnetto 71 214 194 -9 -206 11 -290 382 149
Årets resultat 37 119 168 -9 -88 22 -260 215 84
Balansräkningar (tkr)
2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 218 200 0 0 181 156 250 68
Omsättningstillgångar 1 483 530 464 120 9 43 58 331 284
Tillgångar 1 492 747 664 120 9 225 215 581 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 275 277 109 -2 85 64 324 237
Obeskattade reserver 84 66 14 0 0 118 129 153 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 188 407 373 12 11 21 22 104 55
Skulder och eget kapital 1 492 747 664 120 9 225 215 581 352
Löner & utdelning (tkr)
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12 2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 269 100 46 0 - 0 0 15 46
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 131 154 0 0 - 0 0 5 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 119 83 13 0 - 0 4 8 13
Utdelning till aktieägare 0 92 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 760 2 675 3 737 5 0 0 86 3 257 1 324
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 1 0 - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 920 1 338 3 737 - - - 86 3 257 1 324
Personalkostnader per anställd (tkr) 217 225 127 - - - 4 27 59
Rörelseresultat, EBITDA 114 229 221 -11 -257 -15 -28 390 160
Nettoomsättningförändring 3,18% -28,42% 74 640,00% -% -% -100,00% -97,36% 146,00% -%
Du Pont-modellen 7,98% 31,19% 33,43% -7,50% -% -% -21,86% 66,78% 42,33%
Vinstmarginal 4,31% 8,71% 5,94% -180,00% -% -% -54,65% 11,91% 11,25%
Bruttovinstmarginal 45,98% 45,42% 18,89% 100,00% -% -% 19,77% 21,74% 21,07%
Rörelsekapital/omsättning 10,69% 4,60% 2,44% 2 160,00% -% -% 41,86% 6,97% 17,30%
Soliditet 18,80% 43,18% 43,23% 90,83% -22,22% 75,54% 72,97% 74,73% 79,60%
Kassalikviditet 124,83% 130,22% 124,40% 1 000,00% 81,82% 204,76% 263,64% 318,27% 516,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...