Visa allt om Stjärnsunds Gård i Norrtälje AB
Visa allt om Stjärnsunds Gård i Norrtälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 574 766 1 058 1 357 1 296 1 305 1 069 1 290 1 488 1 524
Övrig omsättning 9 23 11 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -410 -175 -4 -866 34 -16 -407 -199 -220 -120
Resultat efter finansnetto -406 -135 34 -455 1 352 73 32 -184 -95 3 203
Årets resultat -46 0 7 -2 001 1 182 73 32 -184 -95 3 312
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 047 7 447 7 930 8 403 8 564 8 972 9 278 9 001 9 362 8 610
Omsättningstillgångar 3 363 3 311 3 134 3 332 7 074 1 450 1 126 1 476 1 141 5 541
Tillgångar 10 410 10 758 11 064 11 735 15 638 10 422 10 404 10 476 10 504 14 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 169 9 215 9 215 9 208 7 872 4 716 4 643 4 612 4 796 8 290
Obeskattade reserver 1 012 1 372 1 510 1 489 170 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 244 273 7 505 5 687 5 717 5 843 5 501 5 633
Kortfristiga skulder 229 171 94 765 91 18 44 22 207 227
Skulder och eget kapital 10 410 10 758 11 064 11 735 15 638 10 422 10 404 10 476 10 504 14 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 224 279 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 42 578 229 190 53 27 378 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 26 20 203 96 88 117 133 170 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400
Omsättning 583 789 1 069 1 361 1 296 1 305 1 069 1 290 1 488 1 524
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 574 766 1 058 1 357 1 296 1 305 1 069 1 290 1 488 1 524
Personalkostnader per anställd (tkr) 37 50 89 803 351 268 401 385 577 579
Rörelseresultat, EBITDA -10 289 467 -397 485 409 17 196 291 328
Nettoomsättningförändring -25,07% -27,60% -22,03% 4,71% -0,69% 22,08% -17,13% -13,31% -2,36% -%
Du Pont-modellen -3,88% -1,25% 0,40% -3,55% 9,42% 1,77% 0,89% -0,18% 0,76% 23,99%
Vinstmarginal -70,38% -17,62% 4,16% -30,73% 113,66% 14,10% 8,70% -1,47% 5,38% 222,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 545,99% 409,92% 287,33% 189,17% 538,81% 109,73% 101,22% 112,71% 62,77% 348,69%
Soliditet 95,66% 95,60% 93,93% 87,82% 51,14% 45,25% 44,63% 44,02% 45,66% 58,59%
Kassalikviditet 1 380,35% 1 829,24% 3 102,13% 405,23% 7 546,15% 6 850,00% 2 065,91% 5 613,64% 426,57% 2 334,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...