Visa allt om LjusExperten Kungsbacka AB
Visa allt om LjusExperten Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 104 7 963 7 266 6 946 7 021 7 446 7 881 7 268 8 341 8 230
Övrig omsättning - - - - 63 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 858 846 457 67 464 783 473 245 807 1 011
Resultat efter finansnetto 859 849 476 87 500 812 485 302 890 1 053
Årets resultat 662 658 546 202 264 570 348 401 476 648
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 511 483 394 429 396 437 346 354 122 311
Omsättningstillgångar 3 629 3 480 3 366 3 228 3 821 3 844 3 700 3 752 4 703 4 164
Tillgångar 4 139 3 963 3 761 3 657 4 216 4 280 4 046 4 106 4 825 4 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 994 2 832 2 674 2 328 2 626 2 863 2 593 2 645 2 734 2 758
Obeskattade reserver 513 513 513 747 948 816 789 789 1 059 843
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 12 72
Kortfristiga skulder 632 618 574 582 643 602 665 673 1 021 803
Skulder och eget kapital 4 139 3 963 3 761 3 657 4 216 4 280 4 046 4 106 4 825 4 475
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 394 373 346 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 154 1 489 1 515 1 559 1 307 1 355 1 111 1 156 1 037 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 653 547 542 533 460 448 477 584 577 572
Utdelning till aktieägare 500 500 500 200 500 500 300 400 490 500
Omsättning 8 104 7 963 7 266 6 946 7 084 7 446 7 881 7 268 8 341 8 230
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 351 1 327 1 211 1 158 1 404 1 241 1 314 1 211 1 390 1 646
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 344 348 359 366 305 331 360 331 375
Rörelseresultat, EBITDA 880 868 457 71 468 825 511 286 860 1 076
Nettoomsättningförändring 1,77% 9,59% 4,61% -1,07% -5,71% -5,52% 8,43% -12,86% 1,35% -%
Du Pont-modellen 20,73% 21,42% 12,66% 2,38% 11,88% 18,97% 11,99% 7,38% 18,47% 23,69%
Vinstmarginal 10,59% 10,66% 6,55% 1,25% 7,14% 10,91% 6,15% 4,17% 10,68% 12,88%
Bruttovinstmarginal 58,90% 57,59% 57,49% 56,67% 56,13% 56,92% 53,18% 54,51% 49,86% 50,21%
Rörelsekapital/omsättning 36,98% 35,94% 38,43% 38,09% 45,26% 43,54% 38,51% 42,36% 44,14% 40,84%
Soliditet 82,00% 81,56% 81,74% 78,71% 78,86% 80,94% 78,46% 78,25% 72,47% 75,19%
Kassalikviditet 176,90% 209,55% 195,99% 177,15% 257,54% 266,78% 251,73% 247,25% 294,61% 323,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...