Visa allt om Landskrona Verktygs Aktiebolag
Visa allt om Landskrona Verktygs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 120 0 460 663 600 600 600 2 685 4 478 570
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - 1 929
Rörelseresultat (EBIT) -55 -343 -881 148 191 183 123 325 498 1 568
Resultat efter finansnetto 654 -75 14 322 64 4 212 141 978 334 1 427
Årets resultat 461 141 14 771 281 -46 109 182 459 982 923
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 462 1 245 579 3 654 3 812 3 132 3 279 3 463 3 298 3 069
Omsättningstillgångar 9 815 10 873 15 778 1 095 1 515 1 873 2 346 3 026 3 931 3 000
Tillgångar 11 277 12 118 16 356 4 749 5 328 5 005 5 625 6 489 7 229 6 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 030 10 070 14 928 1 158 1 377 1 069 1 460 1 778 1 944 1 362
Obeskattade reserver 725 629 889 1 403 1 719 1 690 1 598 1 681 1 435 1 022
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 423 1 623 1 823 2 023 2 223 2 423 2 719
Kortfristiga skulder 1 522 1 420 538 765 609 422 543 807 1 426 966
Skulder och eget kapital 11 277 12 118 16 356 4 749 5 328 5 005 5 625 6 489 7 229 6 069
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 500 5 000 500 500 200 500 500 625 400
Omsättning 120 0 461 663 600 600 600 2 685 4 478 2 499
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 460 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 279 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -310 -714 374 387 371 311 473 645 1 724
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -30,62% 10,50% 0,00% 0,00% -77,65% -40,04% 685,61% -%
Du Pont-modellen 5,80% -% 88,19% 3,85% 3,83% 6,83% 5,05% 21,04% 8,51% 25,85%
Vinstmarginal 545,00% -% 3 135,65% 27,60% 34,00% 57,00% 47,33% 50,84% 13,73% 275,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 27,67% 21,21% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 910,83% -% 3 313,04% 49,77% 151,00% 241,83% 300,50% 82,64% 55,94% 356,84%
Soliditet 85,09% 87,15% 95,51% 46,16% 49,62% 46,24% 46,89% 46,05% 41,18% 34,57%
Kassalikviditet 644,88% 765,70% 2 932,71% 143,14% 248,77% 443,84% 432,04% 374,97% 246,07% 310,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...