Visa allt om Huvudstadens Hälsoservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 4 0 0 0 0 2 0 159
Övrig omsättning - - - - - - 585 - - 18
Rörelseresultat (EBIT) -91 -114 -124 -128 -136 -136 306 -706 -648 -593
Resultat efter finansnetto 841 698 1 484 2 059 1 226 1 599 1 256 1 298 461 213
Årets resultat 969 801 1 590 1 750 944 2 341 1 402 1 262 1 431 597
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 413 17 418 17 529 17 509 13 984 5 207 5 112 4 172 4 874 4 687
Omsättningstillgångar 15 411 14 786 15 648 15 711 17 930 21 949 20 999 23 128 21 184 21 909
Tillgångar 32 824 32 204 33 176 33 220 31 914 27 156 26 111 27 299 26 058 26 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 909 28 090 27 440 26 000 24 393 23 576 21 360 20 158 18 896 17 530
Obeskattade reserver 1 877 2 249 2 534 2 909 2 845 3 052 4 662 5 405 5 836 7 405
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 500 1 450 2 750 4 100 4 200 0 0 0 1 300 1 300
Kortfristiga skulder 538 415 453 211 476 528 89 1 736 26 361
Skulder och eget kapital 32 824 32 204 33 176 33 220 31 914 27 156 26 111 27 299 26 058 26 596
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 13 25 27 44
Utdelning till aktieägare 0 150 150 150 143 127 125 200 0 65
Omsättning 0 0 4 0 0 0 585 2 0 177
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 159
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 149
Rörelseresultat, EBITDA -86 -109 -120 -128 -136 -136 348 -590 -525 -498
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 4,96% -% -% -% -% 5,03% -% 1,08%
Vinstmarginal -% -% 41 175,00% -% -% -% -% 68 600,00% -% 180,50%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% -% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 379 875,00% -% -% -% -% 1 069 600,00% -% 13 552,20%
Soliditet 92,53% 92,67% 88,34% 84,72% 83,00% 95,10% 94,66% 88,10% 88,64% 85,96%
Kassalikviditet 2 864,50% 3 562,89% 3 454,30% 7 445,97% 3 766,81% 4 157,01% 23 594,38% 1 332,26% 81 476,92% 6 068,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...