Visa allt om Huvudstadens Hälsoservice Aktiebolag
Visa allt om Huvudstadens Hälsoservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
Övrig omsättning - - - - - - - 585 - -
Rörelseresultat (EBIT) -107 -91 -114 -124 -128 -136 -136 306 -706 -648
Resultat efter finansnetto 1 168 841 698 1 484 2 059 1 226 1 599 1 256 1 298 461
Årets resultat 950 969 801 1 590 1 750 944 2 341 1 402 1 262 1 431
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 408 17 413 17 418 17 529 17 509 13 984 5 207 5 112 4 172 4 874
Omsättningstillgångar 15 729 15 411 14 786 15 648 15 711 17 930 21 949 20 999 23 128 21 184
Tillgångar 43 137 32 824 32 204 33 176 33 220 31 914 27 156 26 111 27 299 26 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 860 28 909 28 090 27 440 26 000 24 393 23 576 21 360 20 158 18 896
Obeskattade reserver 2 006 1 877 2 249 2 534 2 909 2 845 3 052 4 662 5 405 5 836
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 500 1 500 1 450 2 750 4 100 4 200 0 0 0 1 300
Kortfristiga skulder 772 538 415 453 211 476 528 89 1 736 26
Skulder och eget kapital 43 137 32 824 32 204 33 176 33 220 31 914 27 156 26 111 27 299 26 058
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 13 25 27
Utdelning till aktieägare 320 0 150 150 150 143 127 125 200 0
Omsättning 0 0 0 4 0 0 0 585 2 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -102 -86 -109 -120 -128 -136 -136 348 -590 -525
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 4,96% -% -% -% -% 5,03% -%
Vinstmarginal -% -% -% 41 175,00% -% -% -% -% 68 600,00% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 379 875,00% -% -% -% -% 1 069 600,00% -%
Soliditet 72,85% 92,53% 92,67% 88,34% 84,72% 83,00% 95,10% 94,66% 88,10% 88,64%
Kassalikviditet 2 037,44% 2 864,50% 3 562,89% 3 454,30% 7 445,97% 3 766,81% 4 157,01% 23 594,38% 1 332,26% 81 476,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...