Visa allt om Billsta El och Energiservice Aktiebolag
Visa allt om Billsta El och Energiservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 1 385 1 151 1 160 1 457 1 323 1 867 1 482
Övrig omsättning - - 34 45 - 26 - - 48 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 34 233 166 305 323 341 467 216
Resultat efter finansnetto -1 19 40 248 194 301 330 353 449 227
Årets resultat -1 15 32 182 140 220 244 251 339 173
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 81
Omsättningstillgångar 719 880 1 020 1 340 1 238 1 267 1 251 1 188 1 071 741
Tillgångar 719 880 1 020 1 340 1 238 1 267 1 251 1 188 1 073 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 714 874 1 014 1 148 1 121 1 133 1 043 929 798 549
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 6 6 193 118 134 208 259 275 241
Skulder och eget kapital 719 880 1 020 1 340 1 238 1 267 1 251 1 188 1 073 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 120 0 147 95 133 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 205 0 84 0 19 246 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 17 22 32 58 58 67 83
Utdelning till aktieägare 165 160 155 165 155 140 130 130 120 90
Omsättning 0 0 34 1 430 1 151 1 186 1 457 1 323 1 915 1 482
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 385 1 151 1 160 1 457 1 323 934 1 482
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 238 157 113 212 188 242 333
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 34 233 166 305 323 343 488 261
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 20,33% -0,78% -20,38% 10,13% -29,14% 25,98% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 18,58% 15,67% 24,23% 26,38% 29,80% 42,03% 27,86%
Vinstmarginal -% -% -% 17,98% 16,85% 26,47% 22,65% 26,76% 24,16% 15,45%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 44,33% 47,00% 53,19% 52,78% 58,81% 63,10% 53,71%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 82,82% 97,31% 97,67% 71,59% 70,22% 42,64% 33,74%
Soliditet 99,30% 99,32% 99,41% 85,67% 90,55% 89,42% 83,37% 78,20% 74,37% 69,59%
Kassalikviditet 11 983,33% 14 666,67% 17 000,00% 694,30% 1 011,86% 911,94% 578,85% 437,84% 359,27% 273,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...