Visa allt om Hantverkarhuset Kungsstens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 56 483 43 234 38 447 36 237 29 318 28 449 21 811 23 062 19 699 16 430
Övrig omsättning - - - - 694 100 299 203 266 182
Rörelseresultat (EBIT) 455 1 358 105 878 1 056 1 410 1 237 605 1 013 511
Resultat efter finansnetto 183 1 209 -77 718 971 1 389 1 243 551 946 491
Årets resultat 304 403 41 542 494 780 741 257 522 348
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 016 9 624 7 249 4 062 4 106 2 543 1 211 1 276 1 279 1 362
Omsättningstillgångar 11 714 8 175 7 220 8 439 7 932 7 778 6 212 5 163 4 694 4 332
Tillgångar 20 729 17 799 14 469 12 501 12 038 10 322 7 422 6 439 5 973 5 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 844 2 940 2 937 3 296 3 254 3 260 3 105 2 764 2 807 2 385
Obeskattade reserver 1 909 2 147 1 491 1 731 1 433 1 162 863 646 489 297
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 269 3 687 4 005 1 539 1 560 675 0 0 325 415
Kortfristiga skulder 11 707 9 025 6 036 5 935 5 791 5 225 3 454 3 029 2 352 2 597
Skulder och eget kapital 20 729 17 799 14 469 12 501 12 038 10 322 7 422 6 439 5 973 5 694
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 330 456 416 402 355 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 11 033 8 957 7 111 6 144 4 189 2 529 1 706 1 684 1 193 1 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 132 3 366 2 780 2 282 1 659 1 165 874 840 681 577
Utdelning till aktieägare 400 400 400 400 500 500 625 0 300 100
Omsättning 56 483 43 234 38 447 36 237 30 012 28 549 22 110 23 265 19 965 16 612
Nyckeltal
Antal anställda 26 22 21 18 13 8 7 7 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 172 1 965 1 831 2 013 2 255 3 556 3 116 3 295 3 940 2 738
Personalkostnader per anställd (tkr) 602 582 487 468 475 519 428 418 446 337
Rörelseresultat, EBITDA 1 104 1 616 270 1 070 1 120 1 473 1 303 669 1 085 608
Nettoomsättningförändring 30,64% 12,45% 6,10% 23,60% 3,05% 30,43% -5,42% 17,07% 19,90% -%
Du Pont-modellen 2,20% 7,73% 0,78% 8,06% 8,90% 13,81% 17,06% 9,52% 17,04% 9,66%
Vinstmarginal 0,81% 3,18% 0,29% 2,78% 3,65% 5,01% 5,80% 2,66% 5,17% 3,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 26,99% 39,21% 29,41% 31,28% 29,17% 27,97% 27,28%
Rörelsekapital/omsättning 0,01% -1,97% 3,08% 6,91% 7,30% 8,97% 12,64% 9,25% 11,89% 10,56%
Soliditet 20,90% 25,93% 28,34% 36,57% 35,80% 39,88% 50,40% 50,15% 52,89% 45,64%
Kassalikviditet 71,06% 69,03% 92,74% 108,63% 105,72% 114,66% 130,05% 111,89% 119,60% 102,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...