Visa allt om Gewera AB
Visa allt om Gewera AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 280 45 527 1 435 11 993 29 757
Övrig omsättning - - - - - 154 1 164 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -152 -131 -1 117 -1 139 -1 465 175 1 627 -2 934 -706 5 233
Resultat efter finansnetto 576 225 -774 -426 -1 194 335 1 782 -2 624 -472 5 359
Årets resultat 576 225 -774 -17 94 616 1 746 -2 420 -635 2 997
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 903 7 327 7 102 8 026 9 616 10 113 10 067 8 477 11 863 12 732
Tillgångar 7 903 7 327 7 102 8 026 9 616 10 113 10 067 8 477 11 863 12 732
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 891 7 315 7 090 8 014 8 194 8 220 7 724 6 098 8 609 9 333
Obeskattade reserver 0 0 0 0 409 1 881 2 331 2 331 2 707 2 707
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 12 12 12 1 012 12 12 48 547 692
Skulder och eget kapital 7 903 7 327 7 102 8 026 9 616 10 113 10 067 8 477 11 863 12 732
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 165 120 120 120 91 89
Omsättning 0 0 0 0 280 199 1 691 1 435 11 993 29 757
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 11 993 29 757
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 10 19
Rörelseresultat, EBITDA -152 -131 -1 117 -1 139 -1 465 175 1 627 -2 934 -706 5 233
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 522,22% -91,46% -63,28% -88,03% -59,70% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -12,43% 3,30% 17,70% -30,82% -3,98% 42,11%
Vinstmarginal -% -% -% -% -426,79% 742,22% 338,14% -182,09% -3,94% 18,02%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -136,43% 100,00% 100,00% -193,10% 100,00% 18,42%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 3 072,86% 22 446,67% 1 907,97% 587,39% 94,36% 40,46%
Soliditet 99,85% 99,84% 99,83% 99,85% 88,35% 94,99% 93,79% 91,73% 89,00% 88,61%
Kassalikviditet 65 858,33% 61 058,33% 59 183,33% 66 883,33% 18,48% 2 466,67% 2 150,00% 270,83% 126,51% 59,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...