Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Elofs Källa
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Elofs Källa

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -74 71 0 -7 -7 -15 -7 -5
Resultat efter finansnetto -1 -1 -74 71 0 -7 -7 -15 -7 -5
Årets resultat -1 -1 -74 70 0 -7 -7 -15 -7 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 90 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 17 60 203 114 114 71 71 86 92
Tillgångar 118 107 110 203 114 114 71 71 86 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 98 99 173 103 103 60 67 82 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 10 11 30 11 11 11 3 3 3
Skulder och eget kapital 118 107 110 203 114 114 71 71 86 92
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -74 71 0 -7 -7 -15 -7 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 34,98% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 94,67% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 230,67% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 81,36% 91,59% 90,00% 85,22% 90,35% 90,35% 84,51% 94,37% 95,35% 96,74%
Kassalikviditet 22,73% 170,00% 545,45% 676,67% 1 036,36% 1 036,36% 645,45% 2 366,67% 2 866,67% 3 066,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...