Visa allt om Nässjöholm Aktiebolag
Visa allt om Nässjöholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 903 3 187 2 875 2 643 2 496 2 129 1 092 2 532 2 723 2 572
Övrig omsättning - - - - - - - - - 21
Rörelseresultat (EBIT) -314 111 87 130 -97 -766 -220 11 -63 51
Resultat efter finansnetto -339 86 54 98 -93 -772 -221 7 -66 48
Årets resultat 0 41 120 1 5 116 -106 3 3 39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 31 0 0 1 818 1 818 2 113 1 824 1 830
Omsättningstillgångar 3 033 2 978 3 084 2 613 2 637 880 837 1 079 1 102 1 040
Tillgångar 3 052 3 002 3 115 2 613 2 637 2 698 2 655 3 191 2 925 2 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 835 1 835 1 794 1 674 1 673 1 668 1 552 1 658 1 655 1 697
Obeskattade reserver 7 83 56 7 7 7 0 115 115 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 209 1 084 1 266 932 956 1 023 1 103 1 418 1 155 980
Skulder och eget kapital 3 052 3 002 3 115 2 613 2 637 2 698 2 655 3 191 2 925 2 870
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 374 429 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 681 737 677 536 553 589 342 262 282 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 239 227 204 202 174 185 108 382 380 342
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Omsättning 2 903 3 187 2 875 2 643 2 496 2 129 1 092 2 532 2 723 2 593
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 968 1 062 958 881 832 710 546 844 908 857
Personalkostnader per anställd (tkr) 321 346 313 264 274 296 232 347 372 312
Rörelseresultat, EBITDA -308 117 88 130 -97 -766 -219 26 -56 58
Nettoomsättningförändring -8,91% 10,85% 8,78% 5,89% 17,24% 94,96% -% -7,01% 5,87% -%
Du Pont-modellen -10,26% 3,73% 2,86% 5,01% -2,01% -28,09% -8,25% 0,34% -2,12% 1,85%
Vinstmarginal -10,78% 3,51% 3,10% 4,96% -2,12% -35,60% -20,05% 0,43% -2,28% 2,06%
Bruttovinstmarginal 45,99% 57,04% 59,72% 58,72% 60,22% 57,44% 60,90% 60,62% 55,20% 54,78%
Rörelsekapital/omsättning 62,83% 59,43% 63,23% 63,60% 67,35% -6,72% -24,36% -13,39% -1,95% 2,33%
Soliditet 60,30% 63,28% 58,99% 64,26% 63,64% 62,01% 58,46% 54,55% 59,41% 63,95%
Kassalikviditet 88,25% 119,74% 131,44% 184,87% 222,91% 44,28% 41,07% 50,99% 51,95% 50,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...