Visa allt om Kreativt Idé Center i Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 19 36 94 233 432 155 109
Övrig omsättning - 7 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -3 -7 1 -9 1 -13 82 5 -44
Resultat efter finansnetto 0 -3 -7 1 -9 1 -13 82 5 -44
Årets resultat 0 -3 -7 1 -9 1 -13 82 5 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 1 4 22 16 41 78 98 73 89
Tillgångar 1 1 4 22 16 41 78 98 73 89
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -76 -76 -73 -66 -67 -58 -59 -46 -128 -133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 77 77 88 83 98 137 144 200 222
Skulder och eget kapital 1 1 4 22 16 41 78 98 73 89
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 7 2 19 36 94 233 432 155 109
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -3 -7 1 -9 1 -13 82 5 -44
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -47,22% -61,70% -59,66% -46,06% 178,71% 42,20% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 4,55% -56,25% 2,44% -16,67% 83,67% 6,85% -49,44%
Vinstmarginal -% -% -% 5,26% -25,00% 1,06% -5,58% 18,98% 3,23% -40,37%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 31,58% -5,56% 38,30% 6,44% 26,62% 33,55% 13,76%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -347,37% -186,11% -60,64% -25,32% -10,65% -81,94% -122,02%
Soliditet -7 600,00% -7 600,00% -1 825,00% -300,00% -418,75% -141,46% -75,64% -46,94% -175,34% -149,44%
Kassalikviditet 1,30% 1,30% 5,19% 25,00% 19,28% 35,71% 40,88% 47,92% 22,00% 21,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...