Visa allt om Premic System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 743 548 1 246 626 908 616 650 773 820 870
Övrig omsättning 63 - - - 33 - - - 98 -
Rörelseresultat (EBIT) 47 -271 289 -256 -32 -268 -262 -141 107 72
Resultat efter finansnetto 38 -287 273 -262 -39 -272 -250 -125 134 75
Årets resultat 38 -287 273 -262 -39 -272 -250 -125 110 75
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 77 123 169 212 12 22 19 29 215
Omsättningstillgångar 394 382 668 296 473 529 781 1 091 1 163 902
Tillgångar 426 459 791 466 685 541 803 1 110 1 192 1 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 66 354 81 343 382 653 903 1 038 929
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 232 221 211 115 300 103 97 81 87 120
Kortfristiga skulder 90 172 227 269 42 57 53 125 67 69
Skulder och eget kapital 426 459 791 466 685 541 803 1 110 1 192 1 117
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 30 58 52 95 147
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 313 330 305 167 162 134 120 91 75 53
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 146 167 153 127 97 109 110 109 128 84
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 806 548 1 246 626 941 616 650 773 918 870
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 372 274 623 313 454 308 325 387 410 435
Personalkostnader per anställd (tkr) 244 262 246 156 167 160 168 135 154 150
Rörelseresultat, EBITDA 85 -228 335 -209 -19 -258 -249 -130 117 145
Nettoomsättningförändring 35,58% -56,02% 99,04% -31,06% 47,40% -5,23% -15,91% -5,73% -5,75% -%
Du Pont-modellen 11,27% -58,17% 36,66% -52,58% -4,53% -49,17% -30,39% -9,82% 11,91% 7,34%
Vinstmarginal 6,46% -48,72% 23,27% -39,14% -3,41% -43,18% -37,54% -14,10% 17,32% 9,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,72% 91,85% 74,12% 92,37% 94,00% 95,21% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,92% 38,32% 35,39% 4,31% 47,47% 76,62% 112,00% 124,97% 133,66% 95,75%
Soliditet 24,41% 14,38% 44,75% 17,38% 50,07% 70,61% 81,32% 81,35% 87,08% 83,17%
Kassalikviditet 437,78% 222,09% 294,27% 110,04% 1 126,19% 928,07% 1 473,58% 872,80% 1 735,82% 1 307,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...