Visa allt om Premic System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 266 743 548 1 246 626 908 616 650 773 820
Övrig omsättning - 63 - - - 33 - - - 98
Rörelseresultat (EBIT) 330 47 -271 289 -256 -32 -268 -262 -141 107
Resultat efter finansnetto 330 38 -287 273 -262 -39 -272 -250 -125 134
Årets resultat 330 38 -287 273 -262 -39 -272 -250 -125 110
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 32 77 123 169 212 12 22 19 29
Omsättningstillgångar 801 394 382 668 296 473 529 781 1 091 1 163
Tillgångar 801 426 459 791 466 685 541 803 1 110 1 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 434 104 66 354 81 343 382 653 903 1 038
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 232 221 211 115 300 103 97 81 87
Kortfristiga skulder 367 90 172 227 269 42 57 53 125 67
Skulder och eget kapital 801 426 459 791 466 685 541 803 1 110 1 192
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 30 58 52 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 326 313 330 305 167 162 134 120 91 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 163 146 167 153 127 97 109 110 109 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 266 806 548 1 246 626 941 616 650 773 918
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 633 372 274 623 313 454 308 325 387 410
Personalkostnader per anställd (tkr) 263 244 262 246 156 167 160 168 135 154
Rörelseresultat, EBITDA 362 85 -228 335 -209 -19 -258 -249 -130 117
Nettoomsättningförändring 70,39% 35,58% -56,02% 99,04% -31,06% 47,40% -5,23% -15,91% -5,73% -%
Du Pont-modellen 41,20% 11,27% -58,17% 36,66% -52,58% -4,53% -49,17% -30,39% -9,82% 11,91%
Vinstmarginal 26,07% 6,46% -48,72% 23,27% -39,14% -3,41% -43,18% -37,54% -14,10% 17,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 98,72% 91,85% 74,12% 92,37% 94,00% 95,21% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,28% 40,92% 38,32% 35,39% 4,31% 47,47% 76,62% 112,00% 124,97% 133,66%
Soliditet 54,18% 24,41% 14,38% 44,75% 17,38% 50,07% 70,61% 81,32% 81,35% 87,08%
Kassalikviditet 218,26% 437,78% 222,09% 294,27% 110,04% 1 126,19% 928,07% 1 473,58% 872,80% 1 735,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...