Visa allt om Hedemora Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 85 0 82 9 143 50 56 0 0
Övrig omsättning - 13 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 90 0 46 -1 115 44 56 0 -73
Resultat efter finansnetto 0 90 -2 45 -3 114 43 56 0 -73
Årets resultat 0 70 -2 39 -3 114 43 56 0 -73
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 133 208 210 216 186 264 202 172 103 103
Tillgångar 133 208 210 216 186 264 202 172 103 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 194 124 161 172 235 199 156 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Kortfristiga skulder 13 13 86 55 14 30 3 14 0 3
Skulder och eget kapital 133 208 210 216 186 264 202 172 103 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 74 0 35 50 0 35 0 0 0
Omsättning 0 98 10 82 9 143 50 56 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 90 0 46 -1 115 44 56 0 -73
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% 811,11% -93,71% 186,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 43,27% -% 21,30% -0,54% 43,56% 21,78% 32,56% -% -%
Vinstmarginal -% 105,88% -% 56,10% -11,11% 80,42% 88,00% 100,00% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 67,07% 55,56% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 229,41% -% 196,34% 1 911,11% 163,64% 398,00% 282,14% -% -%
Soliditet 90,23% 93,27% 59,05% 74,54% 92,47% 89,02% 98,51% 90,70% 97,09% 97,09%
Kassalikviditet 1 023,08% 1 600,00% 244,19% 392,73% 1 328,57% 880,00% 6 733,33% 1 228,57% -% 3 433,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...