Visa allt om Bankelefors Konsult Aktiebolag
Visa allt om Bankelefors Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 6 7 - 4 1 6
Rörelseresultat (EBIT) -25 -31 -119 -199 -45 -10 -21 -15 -15 -17
Resultat efter finansnetto -5 80 -75 13 -190 1 131 40 17 108 135
Årets resultat -5 80 -75 13 -200 1 131 40 10 84 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 200 200 200 200 319 389 1 850 2 317
Omsättningstillgångar 1 883 2 043 1 913 1 988 2 477 2 670 1 431 2 821 1 839 1 688
Tillgångar 1 883 2 043 2 113 2 188 2 677 2 870 1 751 3 210 3 689 4 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 867 2 027 2 097 2 172 2 159 2 859 1 729 2 689 3 679 3 995
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 16 16 16 517 10 22 521 10 10
Skulder och eget kapital 1 883 2 043 2 113 2 188 2 677 2 870 1 751 3 210 3 689 4 005
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 155 150 0 0 500 0 1 000 1 000 400
Omsättning 0 0 0 0 6 7 0 4 1 6
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -25 -31 -119 -199 -45 -10 -21 -15 -15 -17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,15% 99,22% 99,24% 99,27% 80,65% 99,62% 98,74% 83,77% 99,73% 99,75%
Kassalikviditet 11 768,75% 12 768,75% 11 956,25% 12 425,00% 479,11% 26 700,00% 6 504,55% 541,46% 18 390,00% 16 880,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...